Projekt:GLAM 2021/Wikimedia Commons guide/Uppladdning Pattypan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1. Introduktion 2. Wikimedia Commons 3. Datamodellering 4. Wikidata 5.1. Manuell uppladdning 5.2. Storskalig uppladdning 6. Efterarbete 7. Statistik
Detta kapitlet handlar om Pattypan, ett verktyg för att ladda upp stora mängder filer. Här kan det laddas ner.

Pattypan – ett bra verktyg i en GLAM:s verktygslåda

Pattypan är en applikation, med öppen källkod, med vilken man kan ladda upp större filsamlingar till Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons inbyggda uppladdningsverktyg lämpar sig bra för enstaka eller mindre mängder filer, men blir snabbt otillräckligt när man handskas med större samlingar. Dessutom är det ganska begränsat när det gäller metadata – man måste manuellt klistra in varje fils ifyllda informationsmall.

Pattypan erbjuder mycket mer flexibilitet, och är särskilt väl lämpat om man redan har förberett filernas metadata – information om skapare, datum, m.m. – till exempel i ett kalkylark.

Med Pattypan kan vi:

 • Välja vilken informationsmall som ska användas, till exempel {{Artwork}} eller {{Photograph}}.
 • Automatiskt fylla i fälten med upprepad information, till exempel en institutionsmall som Institution:Nationalmuseum Stockholm.
 • Kontrollera och göra ändringar i metadatan innan uppladdningen.
 • Ladda upp samlingar om tusentals filer.

Hur gör man?

Det finns en del detaljerad instruktionsmaterial för Pattypan på sidorna Commons:Pattypan/Simple manual och Learning patterns/Uploading files using Pattypan. Följande är därför en sammanfattning för att kunna sätta igång.

 1. Välj ut dina filer och placera dem i samma katalog på datorn. Det är den katalogen som Pattypan kommer att bearbeta.
 2. Ladda ner applikationen från från https://github.com/yarl/pattypan och starta filen pattypan.jar.
 3. Klicka på Generate spreadsheet och välj den katalog vari dina filer ligger.
Ett första titt på Pattypan.
 1. Välj vilken informationsmall som skall användas, till exempel {{Artwork}} eller {{Photograph}}. Den kommer att användas för alla filer i samlingen.
 2. Välj vilka fält i informationsmallen (som Artist, Title) som skall användas. Notera att det går att sätta dem till Const, det vill säga konstant värde. Man väljer det när alla filer i samlingen har samma värde i ett visst fält – ett värde som kan skrivas in vid det här steget. Till exempel om du laddar upp bilder av samma fotograf.
Välj rätt informationsmall och vilka fält som ska inkluderas.
 1. Efter att ha valt fälten, klicka på Create File. Ett kalkylark med uppladdningsinformation kommer nu att skapas och sparas i samma katalog som filerna ligger i.
 2. Du kan nu stänga Pattypan medan du arbetar med kalkylarket.
 3. Öppna kalkylarket. Nu är det dags att fylla de tomma fälten med relevant data. Notera särskilt kolumnerna name och categories
  1. name är det namn filen kommer att få på Wikimedia Commons. Det är alltså i detta steget som du kan ändra dem.
   1. Läs mer om hur bra filnamn kan se ut i kapitlet Wikimedia Commons.
   2. Filer med samma namn som någon fil som redan ligger uppe på Commons kommer inte att laddas upp.
  2. categories innehåller de kategorier på Commons som filen kommer att placeras i. Använd inte prefixet Category:. För att ange flera kategorier, avgränsa dem med semikolon, till exempel Photographs in the City Museum of Gothenburg;Trams in Göteborg;Drottningtorget, Göteborg
Så här kan kalkylarket se ut. Fältet photographer är ifyllt, eftersom det alltid har samma innehåll.
 1. Spara kalkylarket och öppna Pattypan igen; välj denna gången knappen Validate & Upload och välj ditt kalkylark.
 2. Programmet granskar nu kalkylarket för att hitta eventuella fel. Ett typiskt exempel är tomma fält. Det är ju inte alltid ett fel – ibland har man ju inte fullständigt information för alla filer. I så fall kan du ignorera varningarna.
 3. I detta steg kan du också förhandsvisa hur filsidorna kommer att se ut – både som wikitext och i webbläsaren. Ett smidigt sätt att hitta eventuella missar.
Förhandsvisning.
 1. Om du är nöjd med allt – klicka på Next och logga in med ditt Wikimediakonto.
 2. Klicka på Upload. Nu laddas filerna upp, under de namn som du angett i kolumnen name i kalkylarket.
9 filer har laddats upp. Även en sammanställning av varningar visas.