Projekt:GLAM 2021/Wikimedia Commons guide/Datamodellering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1. Introduktion 2. Wikimedia Commons 3. Datamodellering 4. Wikidata 5.1. Manuell uppladdning 5.2. Storskalig uppladdning 6. Efterarbete 7. Statistik
I detta kapitlet tittar på hur information på Wikimedia Commons struktureras med hjälp av mallar.

Den information du ser när du tittar på en filsida, med rutor och fält i olika färger som organiserar informationen om bilden, är egentligen sparad i form av wikitext – Wikimediaplattformarnas speciella kod. Den kan du se och redigera när du klickar på Redigera wikitext högst upp på sidan.

På hjälpsidan Help:Formatting kan du läsa om wikitextsyntaxen.

För att göra det lättare att både redigera och läsa informationen om bilden används olika mallar – fördefinierade wikitextsnuttar där du lägger in relevant information i för ändamålet förberedda fält som sedan visas på ett snyggt och, framför allt, välorganiserat sätt för läsaren. Mallar gör det möjligt att ha ett enhetligt utseende på wikisidan samtidigt som de underlättar för den som redigerar.

Du kan känna igen mallar i wikitexten genom att de omges av måsvingar – {{…}} och fälten avskiljs med | och ges efter =:

{{Mallens namn
 |En parameter = Ett värde
 |En parameter till = Ännu ett värde
}}

Informationsmallar

I det här kapitlet tittar vi på informationsmallar. Det är de som utgör kärnan i varje filsida på Commons.

När du laddar upp filer med hjälp av Wikimedia Commons' inbyggda uppladdningsverktyg skapas och fylls i informationsmallen automatiskt. När du använder Pattypan får du själv välja vilken mall som ska användas och vilka fält som ska inkluderas. För att få en uppfattning om hur de kan se ut, titta gärna på några filers wikitext.

Information

Information är den enklaste informationsmallen, som kan användas till alla typer av filer. Den används även automatiskt om du använder dig av Commons inbyggda uppladningsverktyg. Den kan se ut så här:

{{Information
 |description = {{en|A description in English}} {{sv|En beskrivning på svenska}}
 |date    = 2019-01-24
 |source   = [http://www.gronkopingsmuseum.se Grönköpings museum]
 |author   = Sven Svensson
 |permission = {{Cc-by-sa-4.0}}
}}

Bra att veta:

 • description, beskrivningen, kan skrivas in på flera språk. Använd syntaxen {{språkkod|innehåll}}.
 • date kan innehålla vilken text som helst, men rekommendationen är att använda formatet YYYY-MM-DD. Om endast årtalet är känt, skriv YYYY
 • source innehåller en länk till en extern webbplats. Dessa formateras med enstaka hakparenteser – [url webbplatsens namn]
 • permission, det vill säga licensen, innehåller också en mall, {{Cc-by-sa-4.0}}CC BY-SA 4.0. Vilken mall ska du välja? Titta på Commons:Copyright tags. På sidan Country-specific tags finns några mallar specifika för svenska förhållanden som kan vara aktuella, som PD-Sweden-photo, som används för att märka upp fotografiska verk av okänd upphovsperson skapade innan 1951 och fotografiska bilder, såsom pressens bilder, som är skapade innan 1 januari 1971.

Artwork

Artwork är en variant av den allmänna Information-mallen som kan användas med digitaliserade konstverk. Den innehåller flera fält som kan vara relevanta.

{{Artwork
 |artist       =
 |title       =
 |description    =
 |depicted people  =
 |depicted place   =
 |date        =
 |medium       =
 |dimensions     =
 |institution    =
 |department     =
 |accession number  =
 |notes       =
 |source       =
 |wikidata      =
}}

Bra att veta:

 • author och artist kan även uttryckas, förutom en textsträng, med en mall i namnrymnden Creator. Dessa mallar finns för ett stort antal konstnärer och andra upphovspersoner, och ger en ruta där information om konstnären, som födelse- och dödsdatum, hämtas från Wikidata. Titta för exempel på mallen Creator:Bruno Liljefors – för att använda den i informationsmallen skriver du in {{Creator:Bruno Liljefors}}.
 • institution är den kulturarvsinstitution i vilkens samlingar konstverket befinner sig. Även den kan uttryckas med en mall i en speciell namnrymnd, Institution, som Institution:Göteborgs konstmuseum. Du skriver in den i krullparenteser: {{Institution:Göteborgs konstmuseum}}
 • accession number är konstverkets inventarienummer i institutionens katalog.
 • wikidata kan innehålla konstverkets Wikidataobjekt, som Q85108273 i filen Bruno_Liljefors_-_Katt_på_fågeljakt,_1883.jpg. Den hänvisar då till Wikidataobjektet Q85108273.

Photograph

Photograph är en annan informationsmallvariant som man brukar använda med fotografier. Den innehåller till stor grad liknande fält som de andra mallarna (som date, source med mera), med några modifikationer och extra fält:

{{Photograph
 |photographer    =
 |title       =
 |description    =
 |depicted people  =
 |depicted place   =
 |date        =
 |medium       =
 |dimensions     =
 |institution    =
 |department     =
 |notes       =
 |accession number  =
 |source       =
 |permission     =
 |wikidata      =
 |camera coord    =
}}

Bra att veta:

 • photographer används istället för artist eller creator
 • camera coord innehåller koordinaterna för kameran när bilden togs. Om man laddar upp bilder från en digital kamera eller mobiltelefon brukar den data som enheten sparat i filen följa med. Om man vill ange koordinaterna manuellt måste de anges med mallen Location, till exempel {{Location|34.02427|-116.15830}}
 • depicted people och depicted place används för att beskriva vem respektive vad som avbildas på fotot. Du kan antingen skriva in det som vanlig text, eller som länk till Wikidataobjekt, med hjälp av mallen Q. Till exempel ger koden {{Q|Q5549127}} en länk till objektet Q5549127.

Kategorier

Kategorisystemet på Wikimedia Commons är väl uppbyggt. I kaptitlet Efterarbete hittar du tips om hur man kan jobba med kategorier för en eller många filer i taget.

Du bör lägga in dina nyuppladdade filer i minst en kategori. Om du inte kan vara mer specifik räcker det med en allmän kategori, som Stockholm eller City Museum of Gothenburg. Många användare har för vana att regelbundet kolla i sådana övergripande kategorier och hjälpa till med att flytta bilderna till mer specifika kategorier.

På hjälpsidan Commons:Categories hittar du allt du någonsin har funderat om kategorier, och lite till. Här kommer en sammanfattning.

Arbetsspråket på Commons är engelska, därför har många kategorier för svenska byggnader, institutioner med mera namn på engelska. Det är också rekommendationen. Men det är inte något krav, olika användare jobbar på olika sätt – en del föredrar att använda sig av namnet på det lokala språket. Vi har både kategorin City Museum of Gothenburg och Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Kategorisystemet är hierarkiskt:

Museums by countryMuseums in SwedenMuseums in Sweden by cityMuseums in GöteborgCity Museum of GothenburgCollections of the City Museum of GothenburgPhotographs in the City Museum of GothenburgBazarbron 1901. Öhnander.JPG

Tänk på att inte överkategorisera; en fil som är placerad i en specifik kategori, som City Museum of Gothenburg, ska inte också ligga i Museums in Göteborg.

Det finns många olika typer av kategorier. Det bästa sättet att upptäcka dem är att titta på en intressant filsida och se vilka kategorier den ligger i. Här finns några exempel: