Projekt:GLAM 2021/Wikimedia Commons guide/Wikimedia Commons

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1. Introduktion 2. Wikimedia Commons 3. Datamodellering 4. Wikidata 5.1. Manuell uppladdning 5.2. Storskalig uppladdning 6. Efterarbete 7. Statistik
I detta kapitlet går vi igenom grunderna i Wikimedia Commons – dess grundläggande principer, vad kan laddas upp samt hur man använder bilderna på Wikipedia.

Vad är Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är en mediedatabas – en webbplats med över 70 miljoner filer, huvudsakligen bilder, men även ljud och videoklipp.

Wikimedia Commons är ett Wikimediaprojekt och Wikimediaekosystemets gemensamma mediedatabas. Det betyder att det, precis som Wikipedia, ägs och drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation. Alla filer som förvaras på Wikimedia Commons kan enkelt visas på alla språkversioner av Wikipedia.

En bild som du ser i en Wikipediaartikel ligger egentligen på Wikimedia Commons (med några få undantag på vissa språkversioner av Wikipedia – se Lokal uppladdning på Wikipedia).

Innan Wikimedia Commons skapades (år 2004) fanns det ingen gemensam plats för bilder. Om man laddade upp en bild till svenskspråkiga Wikipedia och ville infoga den i en artikel på spanska behövde man ladda upp den även till spanskspråkiga Wikipedia. Wikimedia Commons har löst det problemet.

Men syftet med Wikimedia Commons är inte bara att vara en central fildatabas för Wikipedia. Filerna kan fritt användas på andra ställen: på webbplatser och bloggar, i tidningar och böcker, i mjukvaror och presentationer – så länge man uppfyller licensens krav på attribuering. Även i kommersiellt syfte.

Vad kan laddas upp till Wikimedia Commons?

Fria filer

Till Wikimedia Commons kan bara fria filer laddas upp. Det är ju själva förutsättningen för att de ska kunna återanvändas på andra håll. Men vad betyder det? Det finns två typer av fritt innehåll på Wikimedia Commons:

När det gäller upphovsrättsligt fritt material måste man tänka på att materialet måste vara fritt både i USA och i sitt ursprungsland – till exempel Sverige. Detta eftersom Wikimedia Foundation, som driver Wikimediaplattformarna, har sitt säte i USA, och servrarna ligger där. Detta kan leda till situationer där en fil som bedöms vara fri från upphovsrätt i Sverige inte anses vara det i USA, och i förlängningen på Wikimedia Commons. På denna sidan finns en översikt av tillämpliga lagbestämmelser i USA.

Nationalmuseum har skrivit ut i sin licensmall att de inte hävdar upphovsrätt på digitala reproduktioner av verk i sina samlingar.
Wikimedia Foundation anser att fotografier eller inskanningar av tvådimensionella konstverk inte åtnjuter självständigt skydd, om avsikten med fotografiet endast varit att avbilda konstverket så väl som möjligt (faithful reproduction). Man får alltså ladda upp digitaliserade målningar, teckningar m.m. vars upphovsrätt har gått ut, även om fotografen teoretiskt sett skulle kunna hävda upphovsrätt på den digitala bilden. Men lagstiftningen varierar från land till land; mer om detta kan man läsa på sidan Commons:Reuse of PD-Art photographs.

Nationalmuseum har, för säkerhets skull, skrivit ut i sin licensmall att de inte hävdar upphovsrätt på digitala reproduktioner av verk i sina samlingar.

Inte alla fria licenser är tillräckligt fria för Wikimedia Commons. Licensen måste tillåta kommersiell återanvändning samt bearbetningar. Licensen CC BY-SA (Erkännande, Dela Lika) används flitigt på Wikimedia Commons. Däremot kan en fil publicerad under licensen CC BY-NC (Erkännande, Inte Kommersiell) inte publiceras på Wikimedia Commons, eftersom filen inte kan användas i kommersiellt syfte.

Fria filformat

På samma sätt som filerna måste vara fria måste även filformatet vara det, det vill säga inte omfattas av patentskydd. På sidan Commons:File types finns en översikt över tillåtna filformat. När det gäller bilder är JPEG och PNG vanligast. Det finns även många TIFF-filer, som främst laddas upp av arkiv och andra kulturarvsinstitutioner.

Kunskapssyfte

Wikimedia Commons syfte är att tillhandahålla material som har någon sorts kunskapsvärde. Det är alltså inte en plats för privata festbilder, reklam eller dylikt. Om något motiv, till exempel en fågelart, redan illustreras med många högkvalitativa bilder kan en suddig, lågupplöst bild på samma fågel raderas – å andra sidan, om det är den enda fria bilden på en sällsynt art kan den få stanna kvar.

Filnamn

Med över 70 miljoner filer på Wikimedia Commons är det viktigt att ge dina filer bra, informativa namn. Plattformens riktlinjer återfinns på sidan Commons:File naming. Här är de viktigaste punkterna:

 • Filnamnen måste vara unika. Det går inte att ladda upp två filer med identiska namn.
 • Du kan använda vilket språk som helst.
 • Filnamnet måste vara informativt. De filnamn som kameror sparar, som DSC0001.jpg, är inte lämpliga.
 • Det finns några tecken som inte kan användas i filnamn på grund av tekniska begränsningar. Dessa är [ ] : / \ > < | { }. Om du vill ladda upp en stor filsamling, kolla gärna innan att filnamnen inte innehåller något av dem – annars kommer dessa filer inte laddas upp!

När man laddar upp större filsamlingar är det vanligt att namnge filerna enligt någon mall. När vi på Wikimedia Sverige laddar upp GLAM-samlingar, som bilder från museer, brukar vi namnge filerna enligt mallen {titel} - {institutionsförkortning} - {institutionens inventarienummer}. Till exempel:

Lokal uppladdning på Wikipedia

Tekniskt sett är det möjligt att ladda upp bilder till Wikipedia istället för Wikimedia Commons. En bild som laddats upp på det sättet kan bara ses på den aktuella språkversionen av Wikipedia. Det finns några språkversioner av Wikipedia som använder den möjligheten för att visa bilder som bedöms vara fria i ett visst land, men som inte är tillräckligt fria för att uppfylla Wikimedia Commons licenskrav. Se till exempel detta foto på ett konstverk av en levande konstnär på finskspråkiga Wikipedia, eller detta tidskriftsomslag på engelskspråkiga Wikipedia.

På svenskspråkiga Wikipedia har denna funktion stängts av – det går alltså inte att ladda upp filer lokalt till svenskspråkiga Wikipedia.

Portalsidor för GLAMs

Det är inte bara filer som får plats på Wikimedia Commons. Här finns även mycket dokumentation och andra sidor. Flera GLAM-institutioner som samarbetar med Wikimediarörelsen finns representerade med egna presentationssidor, där de berättar om sina samlingar och aktiviteter. Dessa sidor ligger i namnrymnden Commons:, det är alltså ett prefix som står framför sidnamnet.

Se till exempel Nationalmuseums eller Riksarkivets presentationssidor.

Wikimedia Commons och Wikidata

Wikidata är ett annat Wikimediaprojekt – en strukturerad databas av länkade öppna data. På Wikidata samlar vi information om allt möjligt: människor, orter, arter, riksdagsval, böcker och byggnader – bland annat. Allt i en strukturerad form som gör det enkelt att göra komplexa sökningar.

Data om museer, konstnärer och deras verk – har en självklar plats på Wikidata. En digitaliserad målning på Wikimedia Commons kan vara länkad till konstverkets Wikidataobjekt, där informationen om själva konstverket och dess skapare presenteras i en strukturerad och maskinläsbar form. I kapitlet Wikidata tittar vi närmare på Wikidata och dess roll inom kulturarvsdata på Wikimediaprojekten, samt på hur man gör rent praktiskt för att sätta igång där.

OTRS – att ladda upp bilder åt någon annan

Om du vill ladda upp bilder under en fri licens, som CC BY-SA, tänkt på att det är hen som har upphovsrätten som måste sätta licensen på filen. Om det är du som är både upphovsrättsinnehavare och uppladdare är det enkelt. Men ibland vill man kunna ladda upp bilder som andra har skapat. Om upphovsrättsinnehavaren själv inte vill eller kan ladda upp bilden, och har gett dig tillstånd att göra det, måste det dokumenteras.

OTRS är en speciell grupp betrodda, frivilliga användare på Wikimedia Commons som tar hand om dessa ärenden. På sidan OTRS finns information om när det är nödvändigt att gå igenom denna kanal, samt om hur man kontaktar dem. Ett typiskt exempel är när den som skapat bilden har sagt att du får lov att ladda upp den till Wikimedia Commons.

Användare och gemenskapen

Precis som på Wikipedia finns det på Wikimedia Commons en stor, internationell och aktiv gemenskap. Många av användarna är inte särskilt aktiva på Wikipedia utan har specialiserat sig på att arbeta med filer, ladda upp och organisera dem, hålla ordning och reda på plattformen och reda ut upphovsrättsfrågor.

Vem kan göra vad?

Du behöver inte logga in för att börja redigera Wikimedia Commons. Oinloggade användare kan redigera filbeskrivningar, lägga in filer i kategorier och skriva på diskussionssidor.

Inloggade användare kan ladda upp filer. Ett användarkonto kan användas på alla Wikimedias projekt – alla språkversioner av Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, m.m. Så om du redan har ett användarkonto på någon av plattformarna kan du logga in med det direkt. Om du inte har något användarkonto, kan du skapa ett på denna sidan. Självklart kommer du att även kunna använda det på Wikipedia.

Att ha ett användarkonto har många fördelar. Du (och andra!) kan ta fram en lista över alla dina redigeringar, du får en diskussionssida där andra kan lämna meddelanden till dig, och du kan skriva en personlig presentation på din användarsida för att berätta vem du är och vilka intressen du har.

Administratörer är betrodda användare som har varit aktiva länge och har fått gemenskapens förtroende. De kan bland annat radera sidor och filer.

Botar är automatiserade verktyg, som skript och dataprogram, som användare skapar för att snabbt utföra olika sorters uppgifter, som att ladda upp tusentals filer eller byta ut någon text på många sidor mot en annan. De kan redigera betydligt snabbare än människor, och deras redigeringar syns inte i Senaste ändringar. För att kunna använda ett botkonto måste man berätta för gemenskapen vad man vill använda det till och hur. Du kommer troligtvis inte behöva använda dig av en bot för att ladda upp filer – det går utmärkt att ladda upp stora filsamlingar med hjälp av Pattypan som vanlig användare.

Att redigera Wikimedia Commons i sitt jobb

Ditt Wikimediakonto är personligt. Du bör inte låta någon annan logga in med det, även om ni jobbar på samma institution. Det rekommenderas inte heller att använda gemensamma institutionskonton (som Grönköpings konstmuseum). Så här säger användarnamnriktlinjerna:

Use of the names of organizations is allowed on Commons only if you verify your account, proving that you are or represent the respective organization. While Commons allows using the name of an organization as a username, English Wikipedia and many other Wikimedia projects do not. You can use different accounts for Commons and Wikipedia, but if you want to use the same account for all projects you should comply with the more restrictive Wikipedia username policy.

Be aware that your organization account is responsible for all of its edits. Do not give any employee that doesn't fully understand Commons policies access to the account credentials. Policy violations will not be waived because "Jerry did it".


För att göra det tydligt att du representerar din institution, kan du, men måste inte, ha med det i ditt användarnamn (t.ex. Fatima Andersson (Grönöpings konstmuseum)). Däremot är det god praxis att berätta om det på din användarsida. Läs gärna sidan Guidance for paid editors som innehåller tips för dig som redigerar som en del av ditt jobb.

Att använda en bild på Wikipedia

Det finns två sätt att redigera artiklar på Wikipedia: VisualEditor (ett enkelt redigeringsprogram) och Wikitext (redigera direkt i källkoden, kan vara lämpligt när man gör mer komplexa redigeringar). Så här gör man för att infoga en bild när man använder dem.

VisualEditor

 1. Klicka på knappen Redigera som finns längst upp i artikeln.
 2. Klicka på det ställe i artikeln där du vill infoga bilden.
 3. Klicka på Infoga i verktygsraden och sedan på Bilder och media.
 4. I det nya fönstret kan du nu söka igenom Wikimedia Commons.
 5. Klicka på den bild du vill infoga. Välj Använd denna bild.
 6. Du kan nu skriva in den text som kommer att visas under bilden.
 7. Klicka på knappen Infoga.
 8. Klicka på Publicera ändringar för att spara din ändring.

Wikitext

En klocka i Göteborgs domkyrka.
 1. Klicka på knappen Redigera wikitext som finns längst upp i artikeln.
 2. Du kan nu se och redigera artikelns källkod. Den innehåller en del extra tecken och taggar, förutom själva artikeltexten, som ger artikeln rätt formatering.
 3. Klicka på det ställe i artikeln där du vill infoga bilden.
 4. Ta reda på bildens filnamn på Wikimedia Commons. Till exempel om URL:en är https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B6teborgs_domkyrka_interior_14.jpg så är bildens filnamn Göteborgs domkyrka interior 14.jpg.
 5. Skriv in följande kod (till exempel) [[File:Göteborgs domkyrka interior 14.jpg|miniatyr|En klocka i Göteborgs domkyrka.]].
 6. När du har redigerat färdigt, skriv en liten sammanfattning av vad du har gjort i fältet Sammanfattning under redigeringsrutan och klicka på Publicera ändringar.

Syntaxen ovan är ett mycket enkelt exempel. Den infogar bilden som en liten illustration längst till höger i artikeln. Men när man redigerar wikitext har man tillgång till betydligt fler inställningar än när man använder sig av VisualEditor. På denna sidan kan du läsa mer om hur man kan styra bildens utseende och läge.

Vidare läsning