Verksamhetsberättelse 2018/Fail fest: Potentialen i våra återkommande fototävlingar utnyttjas inte till fullo

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2018

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Wiki Loves är ett fantastiskt koncept, både när det gäller att skapa nytt (bild)material och rekrytera nya bidragsgivare, men också som ett verktyg för att bygga nya samarbeten och partnerskap.

Vi har anordnat Wiki Loves Monuments sedan 2011. Vi använde oss av data från Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd för att bygga upp listorna över objekt att fotografera, men sedan dess vi har inte gjort några större försök för att hitta nya samarbetspartners. Tävlingen genomförs med små insatser från vår sida, vilket innebär att resultaten inte är så bra som de skulle kunna vara. Antalet bilder vi får in under september är en sak, men om vi inte använder tävlingens namn och varumärke för att knyta nya partnerskap eller ladda upp nya dataset till Wikidata, underuttnytjar vi dess potential.

Ett sätt att gå vidare är att ta en närmare titt på den data vi har för att undersöka vad som motiverar folk till att delta i Wiki Loves Monuments och liknande tävlingar. En annan möjlighet är att knyta Wiki Loves-tävlingarna till vårt gemenskapsstödprojekt för att tillhandahålla fotoutrustning till deltagarna och hjälpa deltagarna ta sig till intressanta objekt de kan fotografera. Eftersom flera andra Wikimediaorganisationer anordnar Wiki Loves-tävlingarn finns det också en möjlighet till erfarenhetsutbyte kring vad som kan – eller inte kan! – göras för att göra tävlingarna mer populära. Vi kommer att fortsätta att utvärdera och anpassa vårt tillvägagångssätt för att förbättra framtida fototävlingar. I år fick vi dock prioritera ner dem.