Verksamhetsberättelse 2018/Fail fest: Teknologipoolen är underutnyttjad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2018

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Att stödja gemenskapen är en väsentlig del av vårt arbete som en Wikimediaorganisation. Vi erbjuder olika sorter av stöd: hjälp med tekniska problem, utlån av kameror och annan utrustning, hjälp med att få pressackreditering, samt ekonomiskt stöd för konferensdeltagande, anordnande av fotosafaris eller anskaffning av referenslitteratur och tillgång till webbdatabaser. Några av medlemmarna har uttryckt en stor uppskattning över vårt erbjudande och tar då och då emot vårt stöd i olika former. Dessvärre tror vi inte att våra resurser utnyttjas till fullo: teknikpoolens kameror tillbringar mycket av sin tid inlåsta i förrådet och vid årets slut brukar det finnas pengar kvar i projektbudgeten. Dessa pengar hade kunnat gå till volontärer, till exempel för att ge dem möjlighet att resa till olika evenemang och ta bilder som behövs på Wikipedia, eller lära sig nya saker.

För att både bemöta detta problem och komplettera vårt nuvarande erbjudande har vi tagit ett nytt tillvägagångssätt genom att erbjuda kurser och kunskapsutbyte för våra volontärer. Under hösten skapade vi en sida på WMSE:s wiki där vi samlar in både önskemål från gemenskapen på vad de vill lära sig (Wikidata, att ta bättre bilder, att scanna in böcker till Wikisource) och erbjudanden från erfarna användare som kan dela med sig av sina kunskaper för att hjälpa andra. Två volontärer som på Wikipedialägret i Molkom lärt sig använda bokscanner och ladda upp det inscannade materialet till Wikisource höll en kurs i detta. Wikimedia Sveriges personal höll introduktionskurser i Wikidata i Göteborg och Stockholm. Alla dessa evenemang livestreamades och finns inspelade på Youtube.

När några i gemenskapen efterfrågar ytterligare utbildningstillfällen, eller uttrycker en önskan att själva anordna sådana, vi kommer att bistå dem med både organisatorisk expertis och sakkunskap, samt hjälpa dem att dokumentera insatserna. Vi hoppas att detta kommer att leda till en positiv utveckling under 2019.