Verksamhetsberättelse 2018/Story: Ta ledarskap i att anordna internationella möten

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2018

Wikimedia Sverige bestämde sig för några år sedan att aktivt arbeta med att stötta den bredare rörelsen på olika vis. Som en etablerad förening slog vi fast att vi hade kapacitet att anordna internationella event och att detta var ett område vi kunde bidra inom. Värdet av internationella event ifrågasätts emellanåt, men vi tror starkt på värdet av att föra samman människor runtom i världen för att diskutera delade möjligheter och utmaningar och att finna styrka och stöd i nätverk. Att värdet av nya samarbeten och erfarenhetsutbyte vida överstiger kostnaden och sparar stora summor i det långa loppet.

Vi är villiga att experimentera med de traditionella sätten att anordna/strukturera event på, och hoppas därigenom göra eventen mer passande för Wikimediarörelsen såsom den för närvarande ser ut. Dessutom tror vi starkt på att mer koordinering, kunskapsspridning och hängivet arbete för att föra bevara kunskapen från eventen behövs, något vi vill arbeta med.

I november 2017 arrangerade vi vår första internationella konferens, Wikimedia Diversity Conference (WikiDivCon), med 80 deltagare från hela världen. Konferensen fick ett hundraprocentigt godkännande från deltagarna och 2018 arbetade vi hårt på en konferensrapport där vi sammanställde det vi hade lärt oss samt med rekommendationer för framtida event.

År 2018 fokuserade vi på att anordna ett regionalt event, Wikimedia Northern Europe Meeting (WikiNEM), som vi hoppas kommer att bli årligt återkommande. Första året sammanförde vi representanter från norra Europa för att göra en skiss över hur vi kan förbättra vårt samarbete och kunskapsdelning över tid. Dessutom ville vi använda denna möjlighet för att engagera de lokala gemenskaperna i regionen i arbetet kring Wikimania 2019. Vi har redan ett nära pågående samarbete med Wikimedia Norge och arbetade tillsammans i förberedelserna inför WikiDivCon och WikiNEM. Detta partnerskap har gett mer kapacitet till teamet och värdefulla nya perspektiv.

Vi deltog på Wikimania 2018 i Kapstaden för att lära oss mer om arbetet som behövs för ett framgångsrikt Wikimania i Sverige 2019, för att diskutera om WikiNEM och andra internationellt inriktade projekt. Vi ansökte om finansiering från WMF för legacy-arbete från internationella event både för rörelsen i sin helhet som för oss som chapter, genom att förbättra dokumentationen. WMF bestämde sig dock för att inte finansiera detta arbete. Med det negativa beskedet från WMF bestämde vi oss istället för att inkludera detta arbete i en extern ansökan, som visade sig framgångsrik. I Q3-Q4 arbetade vi med flera olika förberedelser inför Wikimania för att engagera våra partner i arbetet på olika vis, att utveckla temat, skapa en återanvändbar Wikimaniawiki, organisera logistiken och börja planera programmet.