Verksamhetsberättelse 2018/Story: Globalt mångfaldsarbete med WikiGap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2018

Vi har kunnat fortsätta vårt internationella arbete för ökad mångfald inom Wikimedias projekt. Nätverket av mångfaldsledare som deltog i Wikimedia Diversity Conference 2017 fick en central roll i planeringen och sjösättningen av den internationella WikiGap-kampanjen år 2018. Kampanjen genomfördes i samarbete med Utrikesdepartementet. Detta gjorde det möjligt för andra Wikimediaorganisationer och mindre volontärgrupper att knyta kontakter med Sveriges ambassader i sina respektive länder och dra nytta av deras resurser och nätverk för att nå ut till partners och bidragstagare som var intresserade av att öka antalet kvinnliga biografier på Wikipedia.

Flera av konferensdeltagarna hjälpte till med att anordna lokala evenemang eller med att etablera kontakter mellan lokala Wikimediaorganisationer och samarbetspartners inför årets 54 evenemang, med sammanlagt cirka 1,800 deltagare. I några av städerna blev WikiGap det första Wikipedia-evenemanget någonsin, och i några andra – det största. Enligt ambassadernas bedömningar fungerade evenemangen som dörröppnare för lokala partnerskap med mångfald i centrum, både med Wikimediaorganisationer och med andra icke-statliga organisationer. Dessa aktiviteter och partnerskap bidrar alltså till att stärka det civila samhället.

För att uppmuntra andra organisationer, inte bara ambassader, till att delta i WikiGap, gav vi stöd till Utrikesdepartementet med att skapa Wikigap Toolkit. Denna handbok, inklusive video, vänder sig till organisationer som vill samarbeta med Wikimedia för att anordna ett lokalt WikiGap-evenemang. Resurserna är tillgängliga under en fri licens och har laddats upp till Wikimedia Commons. Vi har även sammanfattat hur vi genomförde det internationella koordineringsarbetet inför kampanjen.

Efter WikiGaps huvudevenemang, som genomfördes i Sverige på den internationella kvinnodagen, kontaktades vi av Näringsdepartementet. Tillsammans med dem och två svenska universitet organiserade vi ytterligade två evanemang där sammanlagt cirka 100 av universitetens anställda var med och redigerade Wikipedia. Flera av Sveriges ambassader planerade under 2018 för ett fortsatt deltagande i WikiGap. Vid årets slut förde vi diskussioner med Utrikesdepartementet om att möjligtvis upprepa WikiGap efter valet samt om en potentiell koppling till konferensen Wikimania.