Verksamhetsberättelse 2018/Story: Vi tar våra första steg mot att besvara gemenskapens tekniska behov

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2018

År 2017 startade vi projektet Utvecklingsstöd. För att bilda oss en uppfattning om hur vi kan erbjuda tekniskt stöd till den svenska wikigemenskapen satte vi upp Gemenskapens tekniska önskelista. Dess syfte var att fånga upp idéer och önskemål som inte lämpade sig för inklusion i Wikimedia Foundations önskelista, exempelvis sådana som endast var intressanta för den svenskspråkiga gemenskapen. Själva arbetet med önskemålen, förutom att aktivera ORES på svenskspråkiga Wikipedia, fick vi dock senarelägga till 2018.

Projektet som valdes ut var att utöka Citoid med stöd för flera av de flitigast använda svenskspråkiga nyhetstjänster. Att det blev just detta önskemål som skulle förverkligas berodde dels på att det passade väl in i önskelistans vision, och dels för att det innebar en utveckling av den underliggande mjukvaran Zotero och därmed skulle kunna gynna flera än bara skribenterna på svenskspråkiga Wikipedia. Citoid saknade helt och hållet stöd för svenskspråkiga nyhetskällor, varför vi hoppades på att vår insats skulle göra både Citoid och Zotero mer relevanta för svenskspråkiga användare.

Vi utvecklade stöd för några källor och fick en av dem inkluderad i Zotero. Vi upptäckte dock att den inte fungerade på Wikipedia eftersom den aktuella Citoidkomponenten var föråldrad – vilket påverkade flera konverterare, inte bara våra. Att vi inte var medvetna om det tidigare berodde delvis på bristfällig dokumentation och delvis på att det inte händer så ofta att gemenskapen lägger till nya källor.

Vår insats gav alltså redan från början mervärde till den globala infrastrukturen för fri kunskap (Zotero), men inte till den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen som ju var den egentliga målgruppen. Betyder det att projektet kan ses som lyckat? Ja, det kan det – tycker vi. Eftersom frukterna av vårt arbete kom till nytta för en större gemenskap än bara svenskspråkiga Wikipedia så hade de ett verkligt värde, även om resultatet inte blev precis så fulländat som vi tänkt oss. Att vi är en del av ett större ekosystem av öppen källkod- och fri kunskapsprojekt är viktigt att ha i åtanke.

Under andra halvåret förbättrades Citoid och de nyskapade konverterarna kunde sättas i bruk på Wikipedia. Vi hade vid den tidpunkten byggt fyra konverterare för svenskspråkiga webbplatser: två för public service-nyhetstjänster och två för stora dagstidningar.