Verksamhetsberättelse 2018/Story: Att berätta berättelsen om demokratin och wikin

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2018

Vi arrangerade den andra upplagan av Wikipediadagen i Sverige, i anslutning till vårt årsmöte. Wikipediadagen är ett lokalt event som går ut på att bjuda in svenska wikimedianer och allmänheten för att lära sig mer om vad organisationen gör i frågor som knyter an till och är relevanta för fri kunskap.

Det första eventet möjliggjordes genom extern finansiering som vi var fria att använda hur vi ville. Vi har nu gjort eventet till en av våra årliga aktiviteter, och förbättrar våra utvärderingsmetoder för att möta behoven hos den svenska gemenskapen. En deltagare sade att en förmån med att delta på Wikipediadagen 2017 och 2018 var att “jag lär känna allt fler här, vilket gör att jag känner mig som en del av gemenskapen.”

Vi har använt oss av eventet som ett sätt att fokusera på hur Wikimedia är relevant för olika samhälleliga utmaningar; detta års tema var “Demokrati och wikin”. Genom att belysa en aspekt är det möjligt för oss att reflektera över det arbete vi utför och dess bredare inverkan i samhället. Vi tror att den typen av reflektion är viktig för föreningen och att ämnena hjälper oss att nå ökad synlighet och intresse från både deltagare och partner, och det ger oss ett ramverk för att kunna kommunicera våra aktiviteter med medlemmarna.

I den utvärdering vi skickat ut har en del sagt att de skulle vilja se mer praktiska delar, såsom workshopar, och andra har föreslagit att deltagare kan ge s.k. lightning talks. Flera deltagare erbjöd sig att hjälpa till att anordna kommande års Wikipediadag.

Vid årsslutet påbörjades planeringen för Wikipediadagen 2019, och det bestämdes att fokus kommer att ligga på de Globala målen, i linje med temat för Wikimania 2019, som ett sätt att engagera gemenskapen i förberedelserna.