Verksamhetsberättelse 2018/Story: Bjuda in nya skribenter tillsammans med WMF

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2018

Donatorer är fantastiska, och om de kan donera mer än pengar är det ännu bättre. Varje år bidrar människor över hela världen med många donationer av olika storlek, vissa med en summa som motsvarar kostnaden av en liten kopp kaffe, andra flera stora koppar. Donatorerna får också möjligheten att besvara några frågor om vad som är viktigt för dem, och om de skulle vilja bidra på andra vis.

Som uppföljning till de som svarat ja på den sistnämnda frågan skapade WMF:s insamlingsteam och Wikimedia Sverige en e-postkampanj där vi bjöd in donatorerna till att skapa användarkonton, göra sina första ändringar, kontakta mentorer, besöka volontärträffar och till slut bli regelbundna wikimedianer.

Efter många diskussioner om vad som kan spåras, om olika formuleringar på e-postutskicket, vilka sidor som ska länkas till och hur man kontakta mentorer sändes några testmail ut. Efter utvärdering av alla steg och hur de besvarats sändes fler e-postmeddelanden ut, och 2 000 donatorer mottog e-posten. Till dags dato har 78 nya konton skapats som resultat av kampanjen, och volontärmentorerna har besvarat alltifrån frågor om hur man byter bild till hur man bedömer en artikels kvalitet.

Detta var den första pilotkampanjen av sitt slag och vi är glada över att kunna ha stöttat detta försök. Eftersom resultaten är lovande har vi bestämt oss för att fortsätta arbetet med WMF med förhoppningen om att få till ett bra koncept som andra Wikimediaföreningar kan bygga vidare på.