Verksamhetsberättelse 2018/Fail fest: Hur kan en liten teknisk arbetsgrupp emotta kod- och säkerhetsgranskning?

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2018

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

I vår senaste verksamhetsberättelse beskrev vi de utmaningar vi hade när vi försökte få Wikispeech att gå igenom WMF:s kod- och säkerhetsgranskning, och de olika tillfällen då stöd har utlovats men inte givits. Vi är glada att se att vår oro delas av Wikimedia Foundation och att de nu undersöker hur denna process kan göras mer tillgänglig i linje med våra förslag.

Wikispeech, vårt projekt för att utveckla en talsyntes baserad på öppen källkod för Wikipedia finansierades sedan 2016 av extern finansiering som avslutades vid 2017 års slut. Vid ungefär samma tid som projektet avslutades fick vi vår första tekniska återkoppling på det vi byggt, och vad som skulle krävas för att det skulle kunna komma att inkluderas på Wikipedia. Detta illustrerade två problem med projektbaserad finansiering: hur kan interaktionen med en tredje part såsom WMF organiseras, när de inte är bundna till samma tidslinje? Hur kan vi fortsätta att stödja den färdigställda produkten efter att projektfinansieringen har avslutats?

Delar av feedbacken var förvånande i det att den krävde ingående omstrukturering av vissa komponenter och driftsättningsprocesser. Dessa problem hade varit lättare att lösa om de hade upptäckts tidigt i projektet. Detta faktum komplicerades av att delar av utvecklingsarbetet utfördes av en projektpartner på konsultbasis, vilket gjorde det svårt att finansiera ändringarna efter projektets slut, medan finansiering lättare kunde ha omfördelats tidigare.

I samband med att vi ansökte om olika projektbidrag för att fortsätta vårt arbete med Wikispeech fortsatte vi att finansiera internt arbete för att kunna arbeta på att åtgärda de identifierade problemen, om än i lägre takt än tidigare. Under andra halvan av året godkändes ett anslag för ett mindre pilotprojekt och vi kunde skala upp arbetet med Wikispeech. Under pilotprojektet utvecklade vi en plan för nästa uppsättning verktyg som behövdes för att bygga ett robust ekosystem för Wikispeech. Vi kommer att samla in taldata för att kunna skala upp talsynteslösningen till nya språk, förbättra dess kvalitet, stödja volontärer i deras arbete med att bevara språk eller samla in muntliga källor och förbättra lexem på Wiktionary och Wikidata.

Kopplingen till Wikidata ledde till att vi ingick partnerskap med Wikimedia Deutschland (WMDE) för att lära oss från deras team och få stöd för kodgranskning och förberedelser för säkerhetsgenomgång. Vi hoppas att detta tvådelade angreppssätt, med både WMDE och WMF, försäkrar att den utveckling som sker inom projektet kan få kontinuerlig feedback. Vårt mål är även att arbeta nära Common Voice-teamet på Mozilla Foundation, som är en partner i projektet. Partnerskapet kan hjälpa oss att undvika dubbelarbete och att bygga en solid infrastruktur och förbättra datadelning mellan de två projekten.

Svårigheterna med hur man ska hantera feedback och uppföljningskrav efter att ett projekt har avslutats är inte något unikt för Wikispeech, inte heller för tekniska projekt i allmänhet. Tekniskt avancerade projekt har visserligen utmaningar som färre kan lösa, men vi ser svårigheter i att utföra det långsiktiga arbete som behövs i flera av våra projekt: allt från Wiki Loves Monuments och underhållet av underliggande data, till städning efter en batchuppladdning av mediafiler, till återkommande event som WikiGap. Långsiktiga, eller till och med pågående, finansieringsåtaganden för särskilt värdefulla och intressanta aktiviteter skulle kunna vara en del av lösningen, likaså ytterligare investeringar från WMF för att utveckla den dokumentation och utbildning om strukturer och processer som krävs för att sjösätta ett nytt tillägg till någon av Wikimediaplattformarna.

En nödvändig förutsättning för att bemöta denna problemställning är tillgängligheten av finansiering, antingen genom långsiktiga åtaganden från Wikimedia Foundation, eller genom strategiska partnerskap runt specifik teknisk utveckling som inte är knuten till en bestämd tidsram (d.v.s. strukturerad på liknande vis som Wikidata-partnerskapet mellan WMF och WMDE). När det gäller mindre projekt kan man försöka säkerställa långsiktig uppföljning genom att överlämna projektet till en volontär.