Verksamhetsberättelse 2018/Story: Data för att stoppa ett pandemiskt utbrott?

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2018

Epidemic Intelligence Team vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) hörde av sig till oss om möjligheten att använda ökad trafik till Wikipediaartiklar om infektionssjukdomar som en tidig indikation på ett utbrott. Deras egen forskning visade att det ofta var en signifikant ökning av visningar av dessa artiklar, förmodligen som ett resultat av rapportering i lokala medier. Vad som intresserade dem var att denna ökning av antalet visningar ofta var synlig flera dagar innan deras andra verktyg kunde upptäcka omnämnanden av utbrott.

ECDC är intresserade av att utveckla ett verktyg som kan trigga någon form av notis när det är en snabb uppgång av antalet visningar av en artikel på en fördefinierad lista. Medan nedbrytning per språk är intressant skulle det riktiga värdet uppstå när visningarna kunde brytas ned efter geografiska områden, vilket skulle kunna peka på var ett utbrott kanske håller på att inträffa. Det i sin tur skulle göra det möjligt för dem att svara så snabbt som möjligt till ett framväxande utbrott. Ett sådant verktyg skulle vara fritt tillgängligt även för myndigheter i andra områden, liksom Världshälsoorganisationen (WHO) samt Amerikanska smittskyddsinstitutet, (CDC).

De strikta integritetsregler som WMF följer när det kommer till geografisk data innebär att extern tillgång till sådan data inte är en trivial fråga, och existerande lösningar är dyra och inte skalbara. Som ett resultat av detta inledde WMF arbete med att organisera en “panel för rekommendationer om data sharing” för att försäkra att viss känslig data kan tillgängliggöras på ett integritetsmässigt säkert och skalbart vis. En representant från ECDC kommer att delta i panelen.

ECDC har visat stort intresse i arbetet, men panelens arbete inleddes inte under 2018. Även om projektet ännu är i sin linda tror vi att det är värt att utforska vidare, både eftersom ett sådant verktyg skulle innebära att vår statistiska data skulle kunna användas för att rädda liv, och för att det innebär att vi som rörelse till och med kan göra vår metadata till användbar kunskap.

ECDC var från början intresserade av att finansiera utvecklingen av ett sådant verktyg, så länge det är baserat på öppen källkod (vilket självklart är ett krav vi gärna tillgodoser), men under slutet av 2018 anställde de en utvecklare inhouse för att utveckla verktyget. Vi hoppas att Wikimedia Sverige kommer att kunna utveckla en gemensam plan och ett långvarigt partnerskap med ECDC för att göra verktyget till verklighet.