Verksamhetsberättelse 2018/Story: Evenemang med stor synlighet genom starka partner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2018

En av årets höjdpunkter var partnerskapet för att stötta svenska ambassaders engagemang för att utjämna könsskillnaderna på Wikipedia i 54 länder, tillkännagivet i Utrikesdeklarationen vid riksdagsdebatten i utrikesfrågor i februari 2018.

“WikiGap”-kampanjen erbjöd oss möjligheter till strategisk extern kommunikation, vilken möjliggjordes genom samarbete med resursstarka partners. Detta under en period då vi tyvärr varit tvungna att begränsa våra egna resurser för kommunikativ outreach. Utrikesdepartementet anlitade en professionell PR-byrå för att undersöka och beskriva Wikipedias könsskillnad och lära sig mer om de huvudsakliga faktorerna i framgångsrika skrivstugor. De intervjuade oss och andra wikimedianer och partners på olika platser runtom i världen och besökte personligen en skrivstuga för att studera det. Vi stöttade andra undersökningar de behövde göra för att förstå Wikipedia och könsskillnaden i allmänhet såväl som vår rörelse och gemenskapens insatser i synnerhet. De formulerade därefter ett utkast på upplägg för WikiGap, bland annat en förklaring till namnet, ett genomgående narrativ om vad det handlar om och en grafisk profil anpassad för sociala medier. Med detta som grund kunde vårt partnerskap med departementet ta form. Kampanjen var synlig i sociala medier under hashtaggen WikiGap och nådde en publik vi inte hade kunnat nå själva. WikiGap-verktygslådan släpptes under en fri licens med den specifika målgruppen i fokus, nämligen externa organisationer som kanske inte vet hur man engagerar sig i Wikimediarörelsen men som vill göra det för att stödja försök att utjämna könsskillnaden i våra projekt.

För att undvika bakslag i kommunikationen som kringgärdade WikiGap uttryckte vi tydligt hur kampanjen uppfyllde de av gemenskapen uppsatta riktlinjerna runt relevans, tillförlitlighet och intressekonflikt. Vi är medvetna om att ifall detta hade varit dåligt planerat hade vi riskerat konflikter med gemenskapen i Sverige och i andra delar av världen. Den externa kommunikationen i Sverige nådde Näringsdepartementet, som vi därefter ingick partnerskap med för att anordna två större WikiGap-event vid olika universitet i Sverige. Ett av dem besöktes av Sveriges näringsminister, och den positiva förstärkningen av WikiGap fortsatte. Synligheten fortsatte också genom att projektet utsågs till det coolaste projektet som utfört av en Wikimediaorganisation sedan Wikimania 2017.

Vid slutet av året inledde vi diskussioner med departementet igen för en andra upplaga av WikiGap i mars 2019, och hur WikiGap skulle kunna belysas under konferensen Wikimania som anordnas i Stockholm i augusti 2019.