Verksamhetsberättelse 2020/Story: Att skapa ett modulbaserat utbildningssystem

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Creating a modular educational structure. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2020

I den här berättelsen fokuserar vi på processen att utveckla utbildningsmoduler för att utbilda medlemmar, personal och volontärer. Den modulbaserade utbildningsstrukturen kommer både att göra det lättare för människor att gå med i vår organisation och i Wikimediarörelsen, och för oss att effektivt utbilda fler än någonsin tidigare.

Ett grundläggande fokus för Wikimedia Sverige, liksom för Wikimediarörelsen i stort, är kapacitetsbyggande. Internt såväl som externt. Situationen som följt på covid-19-pandemin gjorde det mycket tydligt att vi inte kan vara beroende av fysiska arrangemang för utbildning, utan måste skapa kvalitativt utbildningsmaterial online.

Därför påbörjade vi arbetet med att skapa ett nytt utbildningssystem som ska fungera i hela vår organisation, vilket ger möjligheter till både intern och extern utbildning. En uppsättning moduler skapades som kan anpassas och kombineras till olika kurser.

En utmaning med detta arbete är vilken onlineplattform man ska välja, som kan tillgodose behoven för både pedagogiska och ideologiska mål. År 2020 skapades de första utkasten till kurser med hjälp av det så kallade Programs and Events Dashboard, med både vårt eget material och de utbildningsmoduler som plattformen tillhandahåller. Plattformen uppfyller dock inte alla organisationens behov och den slutliga plattformen är ännu inte fastställd. En aspekt av det är om vi också ska implementera ett Learning Management System, som kan hålla reda på deltagarna och statistiken kopplat till vår utbildningsverksamhet.

Innehållet i alla våra kurser kommer att knytas samman med nästan alla delar av organisationen. Från hur man utbildar en ny medlem om vad vi gör och vilka vi är, till en volontär som är intresserad av Wikimedia Commons och upphovsrätt, till en grupp bibliotekarier som deltar i #1lib1ref, till någon som letar efter en instruktionsvideo om hur man redigerar Wikipedia.

Eftersom Wikimedia Sveriges insamlingsarbete utökades under 2020 anställdes fyra nya medarbetare för att genomföra en Face2Face-insamling. De nya medarbetarna fick en introduktion utvecklad specifikt för dem, där ett nytt utbildningsmaterial för nyanställda togs fram. Som en del av utbildningen skapades en handbok, som innehåller nya aspekter av vårt organisatoriska arbete, till exempel kring hur man hanterar hat eller våld i vår arbetsmiljö.

Ett viktigt fokus för detta utbildningsmaterial var hur det som lärdes ut skulle formuleras, eftersom de nyanställda själva skulle kommunicera organisationens kärnvärden utan att ha varit en del av den tidigare. Detta var ett utmärkt tillfälle att hitta kärnan i vilka vi är och lära ut det till andra. Det kan vara svårt att sammanfatta essensen i vad vi gör, och detta arbete har hjälpt oss med just det.

Genom arbetet som gjordes under 2020 finns nu en grund för vår utbildningsstrategi, och vi gör oss redo att testa den på nya volontärer, praktikanter och personal under det kommande året. Denna strategi kommer också att vara en integrerad del av vår planerade utbildning inom rörelsen, kring olika aspekter av innehållspartnerskap, såväl som i Sverige där vi behöver ge en stabil grund för volontärer som går med i vår organisation för att arbeta med olika saker på olika platser i landet.