Verksamhetsberättelse 2020/Story: Att skapa strategier för framtiden under ett år när världen sattes på paus

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2020

I den här Storyn fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige använde ett mycket speciellt år, när antalet evenemang och resor minskade, till att tänka långsiktigt och fokusera på strategiskt arbete i förhållande till global och lokal förändring.

Vilka är våra gemensamma visioner? Vart siktar vi, som rörelse och som organisation? Det här är frågor som kommer till oss emellanåt.

Wikimedia Sverige hade en strategi som sträckte sig åren 2016–2020. När denna tidsperiod var på väg att ta slut fanns ett behov av att ta vårt strategiska arbete vidare. Flera influenser kom att påverka detta arbete. För det första såg vi de nya strategiska rekommendationerna från Wikimedia Foundation tas fram. Vi påverkades också av FN:s hållbara utvecklingsmål, som strävar efter att förena världen för att skapa ett bättre samhälle för alla. Detta var något vi hade som tema under den internationella konferensen Wikimania 2019 som vi var värd för i Stockholm.

Organisationen har utvecklats mycket sedan den senaste fyraåriga strategin antogs. Vi har byggt en starkare organisation med mer personal, rekryterat fler föreningsmedlemmar och hittat strategier för att engagera och utbilda dem. Vi har kontinuerligt arbetat för att bli ett tematiskt nav för innehållspartnerskap under de senaste två åren. Tiden var mogen för att utveckla en strategi för de kommande åren.

En viktig aspekt av utformningen av en ny strategi var medlemmarnas delaktighet i processen. Det första beslutet i denna process fattades av Wikimedia Sveriges styrelse, som fastslog att den nya strategin skulle antas av medlemmarna under årsmötet 2021. Tid och ansträngning lades också på att skapa en process som skulle göra det möjligt för medlemmarna att bidra som så mycket som möjligt.

Under 2020 kunde medlemmar ansöka om att bli en del av strategigrupper kopplade till de fyra strategiska områdena i organisationen: tillgång, användning, gemenskap och möjliggörande. Under hösten kompletterades dessa grupper med styrelseledamöter och började arbeta tillsammans för att utforma varje strategiskt område. Strax innan jul lämnade grupperna in sina förslag på ämnen för styrelsen att sammanställa till ett första utkast. Under året lades också grunden för att påbörja det strategiska arbetet över hur Wikimedia Sverige ska arbeta med volontärer och med utbildning. Utifrån föreningsstrategin kommer en volontärstrategi respektive en utbildningsstrategi att utarbetas. Arbetet med dessa strategier startade under 2020 och kommer att fortsätta 2021.

Dessa fyra strategiska dokument kommer att utgöra en god plattform för Wikimedia Sverige att fortsätta utvecklas till en ännu starkare organisation under kommande år.