Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: Ständiga förändringars höga pris

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: A high cost from constant change. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2020

I denna Fail fest beskriver vi några av de svårigheter vi har haft med att anpassa organisationen till en ständigt föränderlig miljö.

Wikimediarörelsens nya globala strategi har skapat många intressanta möjligheter för organisationer, inklusive Wikimedia Sverige, i att hitta nya roller och att vidga sitt inflytande och sina förmågor. Som en aktiv deltagare i utvecklingen av strategin (se även Story: Att skapa strategier för framtiden under ett år när världen sattes på paus) har Wikimedia Sverige valt att positionera oss själva och att förbereda oss för möjligheterna vi ser. Redan 2017 påbörjade vi vår inblandning i den nya strategin. Vi började förbereda oss för att bli en tematisk hubb och att utvecklingen mot partnerskap inom rörelsen, ett område vi aktivt arbetat med internationellt sedan 2015.

Redan på väg in i den här förändringsprocessen visste vi att mycket skulle vara oklart och att saker skulle förändras med kort varsel. Vi såg emellertid det här som ett sätt att stötta rörelsen genom att ta på oss rollen som försökskanin och hitta sätt att dela våra tankar och erfarenheter samt att utveckla metoder för att minska arbetsinsatsen för andra organisationer.

Även fast vi gick in i den här processen med öppna ögon hade vi inte förväntat oss fullt så omfattande förseningar, komplexa händelser eller de osäkerheter eller konstanta förändringar vi har behövt förhålla oss till under hela året. Många dokument, processer eller metoder vi har jobbat på har behövt, helt eller delvis, omarbetas mer än en gång. Dock har det i slutändan varit värdefullt, för oss och rörelsen, att förfina våra planer och tankar inför framtiden.

Trots den insats vi gjort går vi in i 2021 med ett stort mått av osäkerhet och oklarhet, men vi är fortfarande väldigt optimistiska inför framtiden. Både för Wikimedia Sveriges utveckling och för vår roll inom Wikimediarörelsen.