Verksamhetsberättelse 2020/Story: Experimenterande med nya sätt att samla in medel lokalt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Experimenting with new ways to fundraise locally. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2020

I den här Storyn beskriver vi våra förberedelser och experiment med att förbättra våra lokala insamlingsmöjligheter under 2020. De medel som vi fått in i Sverige kommer att ge oss utrymme till mer långsiktigt tänkande om våra olika initiativ och ge ytterligare stöd till den globala rörelsen.

Sverige är ett rikt land. Under de senaste åren har Wikimedia Sverige strävat efter att själva finansiera en stor del av vår verksamhet. De flesta av dessa medel har vi fått in genom projektbidrag. Detta har gått bra över tid och gjort det möjligt för oss att öka personalstyrkan till som mest 16 medarbetare år 2020, där ungefär hälften är finansierade av lokala medel. Projektbidrag är dock per definition tidsbegränsade och har begränsat fokus. I praktiken innebär det att vi har behövt söka andra finansieringsmöjligheter för att underhålla vara verktyg och initiativ på lång sikt. Vi har försökt hitta finansiärer som kan tänka sig täcka våra allmänna verksamhetskostnader, utan att lyckas så här långt.

År 2019 fick vi medel från WMF för att förbereda föreningen för en större global roll fokuserad på innehållspartnerskap. På grund av covid-19-pandemin kommer vi inte att kunna ta nästa steg i denna förändring förrän under 2021. Vi fick istället stöd för att, bland annat, utveckla våra lokala insamlingsmöjligheter. Vi arbetade hårt med att förbättra den information vi ger till våra givare, där vi fick många viktiga insikter från Giva Sverige. Ett större team på Wikimedia Sverige involverades i detta arbete, både med att förbereda kommunikationsmaterial och med att arbeta direkt med givarna, ta fram ansökningar med mera.

Vi implementerade flera olika betalningsmöjligheter under 2020, som Autogiro och möjligheten att donera till oss via Facebook. Vi har också höjt avgiften för organisationsmedlemskap för att göra det till ytterligare ett finansieringsalternativ.

En ny medarbetare, Jenny Brandt, började på Wikimedia Sverige i början av 2020. Hon har mångårig expertis inom så kallad Face-to-face-insamling (F2F) från flera svenska icke-statliga organisationer, det vill säga kampanjer som riktar sig till de människor som rör sig på gator på torg. Vi anställde ett team på 4 deltidsmedarbetare som arbetade med F2F-kampanjen från september till december 2020.

Under den tiden experimenterade vi med hur teamet borde organiseras, vilka som vi skulle rikta oss mot, vilka budskap som skulle användas, vilka verktyg och andra resurser som stod till hands, hur olika platser skulle kunna användas på bästa sätt, och så vidare. Vårt mål var att identifiera de mest effektiva insamlingsstrategierna för att skala upp arbetet under 2021 och 2022. Från maj till december 2020 hade vi regelbundna möten och diskussioner med Wikimedia Foundations insamlingsteam för att lära av deras erfarenheter, något som varit väldigt värdefullt för oss i vårt arbete med att gå vidare med våra planer.

Så vitt vi vet har ingen Wikimediaorganisation genomfört en storskalig F2F-kampanj. Vi är väldigt nyfikna på att se huruvida detta tillvägagångssätt kan utvecklas till ytterligare en finansieringsmöjlighet för rörelsen och låta andra Wikimediaorganisationer runt om i världen ha mer djärva och ambitiösa planer. Vi har därför avsatt resurser för att ta fram rapporter om vår satsning på engelska och dela dem med andra Wikimediaorganisationer.

I september 2020 kunde F2F-kampanjen genomföras på stan, då covid-19-pandemin hade lagt sig en aning. Medarbetarna fick tydliga instruktioner och utbildning om riskminimering. Utomhusverksamheten ställdes in senare under hösten när infektionssiffrorna åter börjat stiga, och insamlingsteamet gick över till en snabbt organiserad telefonkampanj, där vi började experimentera med att kontakta företag som skulle kunna tänka sig stödja Wikimediarörelsen.

Vi experimenterade även med insamlingskampanjer i sociala medier. Vi kommer att analysera dem under 2021 för att avgöra hur sådana kampanjer borde genomföras i framtiden.

Vi kan sammanfatta våra undersökande insatser med att vi nu har byggt upp en grund till mer omfattande kampanjer år 2021 och framöver. I enlighet med detta har vi ökat vår budget för det kommande året.