Verksamhetsberättelse 2020/Story: Förbättrad introduktion till arbetsplatsen för nyanställda

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Improved onboarding for new staff members. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Möjliggörande
2020

I den här Storyn fokuserar vi på utvecklingen av onboarding (introduktion till arbetsplatsen) för nyanställda så att de snabbt kommer in i verksamheten. Dessa rutiner är också grunden för att vårt team ska kunna växa snabbt i antal anställda framöver när vi säkrat ytterligare finansiering.

Wikimedia Sverige hade en god finansiering som säkrades 2019 för att sedan användas 2020. Som en följd av detta så började året med att föreningen kunde anställa flera nya personer vilket ökade teamets storlek avsevärt. Hela processen fungerade bra eftersom stora ansträngningar redan hade gjorts under 2019 i förberedelserna inför ett större team. De nyanställda i personalen delade med sig av sina tankar, idéer och insikter och på sätt utvecklades våra metoder och processer. Vi lade särskilt ner tid på att förbättra dokumentationen kring ekonomiska rutiner och de verktyg som vi använder. För att minska problemen och stressen erbjöd vi också mer praktiskt stöd till de nya team-medlemmarna. Flera av våra nuvarande anställda fick ett tydligare ansvar för att vägleda de nya anställda de första veckorna.

Styrelsen och ledningen arbetade också med att förenkla policyerna eftersom detta ansågs viktigt för att ge en djupare förståelse för organisationen för både nyanställda och volontärer.

Utbildningsmaterial för onboarding av ny personal togs fram för att snabbt kunna anställa mer personal i framtiden (se även Story: Att skapa ett modulbaserat utbildningssystem). För insamlingspersonalen utvecklades ett helt nytt material med procedurer för det som kallas "onboarding" i teamet. Detta gör att vi snabbt kan anställa och sätta igång nya insamlingsteam över hela landet.

Arbetet som gjordes under 2019–2020 gör det möjligt för Wikimedia Sverige att fortsätta att skala upp personalstyrkan i snabb takt så snart som finansieringen är säkrad.