Verksamhetsberättelse 2022/Fail fest: För mycket att hantera – FN-organ är ivriga att dela kunskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här fail festen fokuserar vi på hur det stora intresset från FN-organ för att arbeta med Wikimediaplattformarna har skapat en flaskhals, där Wikimediarörelsen har haft svårt att ta tillvara allt engagemang.

UNESCO var en av de första FN-aktörer som tidigt började släppa innehåll under CC-licenser, så att det kan återanvändas på Wikipedia.

Wikimedia Sverige har under många år byggt upp ett stort kontaktnät inom FN, och en gedigen erfarenhet av att arbeta med FN-organ och mellanstatliga organisationer. Vi har haft människor centralt placerade inom bland annat UNESCO, och har drivit ett långsiktigt arbete för att få fler att anta Open Access-policyer och ett intresse för att arbeta med Wikimediarörelsen.

Under 2022 har det fått resultat, och många FN-organ och mellanstatliga organisationer har hört av sig med specifika förslag på samarbeten och projekt. Små resurser och personalförändringar har dock gjort det svårt att ta vara på detta engagemang, och många projekt har fått skjutas på framtiden eller prioriteras ned eftersom resurserna inte räcker till och för få personer har kunskapen och erfarenheterna som krävs.

En särskilt vanligt återkommande förfrågan har varit om så kallade Wikimedian in Residence-positioner (WiR), där Wikimedianer anställs av FN-organ eller mellanstatliga organisationer för att integrera arbete med Wikimedia i organisationen. Det är mycket få i den globala rörelsen som har haft sådana positioner och som har de kunskaper som krävs, men på grund av tidsbristen har vi ännu inte kunnat lösa detta problem. Vårt långsiktiga mål är att bygga upp ett träningsprogram för att diversifiera positionerna,involvera fler delar av rörelsen och därigenom minska ojämlikheten i rörelsen. Men resurserna har inte räckt för att kunna göra detta under 2022.

Som tur är byggdes inte Rom på en dag, och även om vi vill göra fler projekt, av större magnitud, med fler organisationer, finns möjligheterna förmodligen kvar, och det stora intresset visar på behovet av att dedikera eller hitta resurser för detta arbete framöver. Förhoppningsvis kommer vi med ett utvecklat träningsprogram för WiRs, fler involverade organisationer och mer resurser på sikt arbeta bort flaskhalsen och ta arbetet till en ny nivå, så att alla mellanstatliga organisationers intresse av att arbeta med Wikimediaplattformarna kan tas tillvara.

Framöver är det också en spännande möjlighet till finansieringskälla för rörelsen, som ännu inte har utnyttjats på koordinerat vis på global nivå.