Verksamhetsberättelse 2022/Fail fest: Kina vs Wikimedia – ett dödläge på Wipo

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Översätt den här sidan; Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.
Tillgång
2022

I den här fail festen fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige hamnade mitt i den storpolitiska hetluften, när Kina valde att blockera föreningen – tillsammans med en rad andra Wikimediaorganisationer – från observatörsstatus till WIPO:s upphovsrättskommitté.

När man diskuterar den internationella upphovsrätten är Wipo ett av de viktigaste forumen. I FN-organet har globala upphovsrättsavtal som bland annat Marrakechfördraget förhandlats fram, och vill man föra globala upphovsrättssamtalet i ena eller andra riktningen är det här man ska vara med. I synnerhet i kommittén för upphovsrätt och relaterade rättigheter, SCCR.

Därför valde Wikimedia Sverige tillsammans med en rad andra Wikimediaföreningar att ansöka om observatörsstatus till SCCR. Bakgrunden var att Wikimediarörelsens plattformar är en av de största kunskapsspridarna digitalt, och att all denna spridning innebär upphovsrättsliga övervägningar. Hur de globala upphovsrättssamtalen går påverkar rörelsens möjlighet att uppfylla sitt mål.

Väl under SCCR:s 42 session i maj 2022 klargjorde dock Kina att man motsatte sig Wikimedia Sveriges ansökan. Ansökningar behandlas via konsensus, och därför gick ansökan aldrig till omröstning. Kinas ovilja att hantera ansökan under mötet – utan hänskjuta det till en odefinierad framtid – innebar att ett land kunde blockera föreningen från att representeras vid kommittén.

Blockeringen gjorde det omöjligt för Wikimedia Sverige att göra sin röst hörd under mötet, och eftersom två dagar av mötet var dedikerade till undantag och inskränkningar i upphovsrätten – som är en central fråga för Wikimediaplattformarna – innebar det att viktiga frågor behandlades utan att föreningen hade någon möjlighet att påverka. På sikt innebär det ett stort hot för civilsamhällets delaktighet i de globala samtalen.

Blockeringen av Wikimedia Sverige blev brett uppmärksammad i svenska medier, och ledde till intervjuer i bland annat SVT Nyheter och Dagens Nyheter. På så vis kunde det negativa utfallet ändå leda till positiva följder, i form av uppmärksamhet kring frågan och en inbjudan till att prata om undantag och inskränkningar från föreningens perspektiv i nationella, tunga medier.