Verksamhetsberättelse 2022/Fail fest: Wiki Loves Monuments trendar nedåt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på trender och utveckling av Wiki Loves Monuments. I tretton år har tävlingen genomförts och utvecklats till världens största fototävling. Trots utvecklingen är trenden för deltagande något vikande i Sverige. Här kan vi söka nya samarbeten och bjuda in till fotosafaris och uppmuntra till fler planerade sammankomster.

Malmöhus slott, vinnarbild i Wiki Loves Monuments 2022.

Årets Wiki Loves Monuments var det 13:de i rad, efter att det startade med endast Nederländerna första året. Sverige är ett av de fem länder som har varit med alla år efter det. Fototävlingen, med syfte att dokumentera och visa upp listade kulturarvsobjekt, genomförs i samarbete med myndigheter som står för grunddata och med volontärer, både nya och gamla, som fotograferar objekten på listorna. Inom tävlingen går det både att hitta nya partners som bidrar med data samt nya fotogemenskaper som erbjuds en ny arena att visa upp sina fotografier.

Det första året startade vi tävlingen tillsammans med Riksantikvarieämbetet som partner, och fokuserade på skyddade byggnader och fornminnen som möjliga objekt. Antalet objekt att avbilda har vi sedan utökat under åren och vi har nu även ArbetSam och Sjöhistoriska museet som partners och har inkluderat arbetslivsmuseer, kulturmärkta bruks- och fritidsfartyg som objekt.

Data från våra partners har i olika omgångar tillgängliggjorts på först den så kallade WLM-databasen, och senare även på Wikidata. Detta för att kunna bygga bra listor, kartverktyg och uppladdningsvägar så att fotograferna enkelt kan hitta objekten att avbilda, och för att förenkla uppladdningsprocessen. Dokumentationen och rutinerna för tävlingen förbättras löpande från år till år, och de bilder som kommer in kommer till användning i artiklar och återanvänds av partners där de saknar egna bilder.

Sammankopplingen med Strukturerad data på Wikimedia Commons (SDC) och via Wikidata, alltså att de unika identifierare som finns för varje objekt i databaserna kopplas till bildernas metadata, gör att materialet är lätt att hitta, till exempel om man vill illustrera en Wikipediaartikel. Vi hjälper även andra deltagande länder med data och kopplingar. Kopplingarna ger oss insikt i vilka objekt och monument som fotograferas (eller inte fotograferas!), och gör det dessutom lättare för de partners som är intresserade att hitta och återanvända bilder i sina egna miljöer.

Sjunkande trend för både uppladdade bilder och deltagare sen tävlingen startade i Sverige 2011. 2011 var det 4 898 bilder uppladdade av 162 deltagare, 2022 var det 803 bilder av 36 deltagare.

Trots allt det positiva med tävlingen är det en del mörka moln att ta hand om. Trenden sen starten är sjunkande vad gäller både antalet deltagare och uppladdade bilder, och engagemanget från gemenskapen mer än några stadigt återkommande deltagare är också sjunkande. Synligheten i media är ganska låg förutom någon enstaka nyhetskanal som lyfter lokala vinnarbidrag som ska ut i världen och tävla i internationella finalen. På tal om internationella finalen var det dessutom länge sedan något svenskt bidrag kom högt nog för att göra avtryck i juryrapporten, även om bilderna håller hög kvalitet både vad gäller det tekniska och estetiska.

För att vända trenderna uppåt igen, både vad gäller engagemang och deltagande ska vi ta till vara de delar som tidigare givit avtryck och bygga vidare på dem. Aktiviteter som i år passar bra in tillsammans med Wikipedia för hela Sverige är till exempel fotosafari med lokala fotoklubbar när vi är ute och träffar volontärer och medlemmar. Speciellt om detta kombineras genom att vi kontaktar lokala sevärdheter i förhand för att komma in och fotografera där allmänheten i vanliga fall inte har åtkomst. Även aktiv kommunikation med lokalpressen inför evenemangen tror vi kan göra skillnad. Bättre förberedda inlägg i sociala kanaler där en ny kommunikatör (eller en dedikerad kommunikationsvolontär genom Volontärbyrån) delar bilder samt anpassar och får spridning genom våra partners kanaler kommer att öka synligheten utanför våra vanliga grupper.

Att många objekt som är enkla att fotografera redan har flera bra bilder gör att ett återinförande av pris för bästa fotoserie av ett objekt samt pris för bästa bild av tidigare ofotograferade objekt kan öka intresset också. En till variant, som dock kräver ännu ett år, är att dela ut pris till bästa helårsdokumentation, alltså vår, sommar, höst och vinter, av ett objekt.