Verksamhetsberättelse 2022/Story: En av få utvalda – vi deltar i en statlig utredning om upphovsrättslagens undantag och inskränkningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur en liten förening kan bli en central spelare för att förbättra svensk lagstiftning, vägen mot att en av föreningens anställda väljs in i en statlig utredning och hur föreningen hamnat i nationella, europeiska och internationella nätverk för en mer flexibel upphovsrätt.

Panoramafriheten är en av de frågor som ska diskuteras i utredningen.

Wikimedia Sverige har under de senaste åren blivit en central spelare på det upphovsrättsliga området i Sverige. När det europeiska upphovsrättsdirektivet skulle införlivas i svensk lag bjöds föreningen in till Justitiedepartementets referensgrupp, och efter att ha lagt grunden för ett nätverk av aktörer inom kulturarv, forskning och internetkultur tog man även på sig en central roll för att öka flexibiliteten i lagstiftningen och värna möjligheten att sprida fri kunskap till allmänheten.

Det strategiska arbetet för en upphovsrätt som värnar fri kunskap underlättades av att föreningen blev en av fyra nationella deltagare på EU-nivå (jämte representanter från Polen, Italien och Slovenien) inom ett globalt projekt, finansierat av Arcadia Fund och med fokus på internationell upphovsrätt. Nätverket gav kunskaper och kontaktnät som var centrala i arbetet med att genomföra upphovsrättsdirektivet så flexibelt som möjligt, och tack vare det svenska, det europeiska och det internationella nätverksbyggandet kunde tillräckligt bra feedback tas fram för att regeringen i sin proposition skulle lägga fram ett genomförande som vidgade artikel 14 i EU-direktivet (s. 118) – om att reproduktioner (digitaliseringar) av upphovsrättsligt fria bildkonstverk inte heller omfattas av upphovsrätt – från att bara omfatta bildkonstverk till att omfatta konstverk i bred förståelse.

Under hösten blev Wikimedia Sveriges Eric Luth dessutom utsedd till en av 13 experter i en statlig utredning om det andra kapitlet i upphovsrättslagen, om upphovsrättslagens undantag och inskränkningar. Utredningen ska arbeta till november 2023 med att bland annat se över panoramafriheten, parodirätten, namngivningsrätten och undantag för nyhetsförmedling. Platsen i utredningen ger en unik möjlighet att modernisera upphovsrättens undantag och möjliggöra för mer digitalisering och digital spridning. Det gör också Wikimedia Sverige till en central spelare i upphovsrättsfrågor, och ger unika erfarenheter när det kommer till lagstiftningsarbete på upphovsrättsområdet.

Sammantaget innebär projektet inom internationell upphovsrätt tillsammans med utredningsarbetet att Wikimedia Sverige bygger kontaktnät, kunskaper och insikter på upphovsrättsområdet på både nationell, europeisk och internationell nivå som gör föreningen till en central aktör för en flexibel upphovsrätt, och som lägger en god grund för att kunna påverka upphovsrätten framöver.