Verksamhetsberättelse 2022/Story: Hur samarbeten med FN har lett till mer fri kunskap på Wikipedia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur samarbeten med FN:s expertorganisationer bidrar till mer och bättre kunskap på Wikipedia, och ger exempel på hur arbetet har satt igång i praktiken – bland annat genom att lära anställda vid FAO att skriva artiklar om kvinnor i jordbruket.

En av publikationerna som har tillgängliggjorts på Wikimedia Commons.

Wikimedia Sverige har under flera år byggt upp ett stort kontaktnät inom FN och dess organisationer, och med det som grund har vi under 2022 satt igång konkreta samarbeten för att tillgängliggöra deras expertkunskap via Wikimediaplattformarna. Konkreta steg har därefter tagits för att skriva under avsiktsförklaringar med FN-organ och andra mellanstatliga organisationer.

Kontakterna med FN-organ som Unesco, Wipo och FAO har lett till att föreningen under året bjudits in att presentera öppen tillgång och CC-licenser vid internationella FN-konferenser, såsom det årliga PIAM-mötet mellan mellanstatliga organisationers publikationsenheter, för att förmedla fördelarna och betydelsen av att samarbeta med Wikimediarörelsen, och att tillgängliggöra rapporter, grafik och kunskap under öppna licenser.

Det har funnits ett mycket stort intresse efter detta, och föreningen har valt en strategisk inriktning som utgångspunkt för att prioritera vilket stöd som kan erbjudas. För att anpassa arbetet till Wikimediarörelsens strategiska inriktning och inte minst rekommendationen att identifiera ämnen av betydelse har ett särskilt stort fokus lagts vid klimat och miljö, jämställdhet och hälsa. Arbete har skett med bland annat UNEP och FAO – kring klimat och miljö – och för det sistnämnda FN-organet anordnades särskilda träningstillfällen för att lära deras anställda hur de kan förbättra kunskapen om kvinnliga jordbrukare och kvinnor inom jordbruket.

Eftersom ett stort antal FN-organisationer och mellanstatliga organ har uttryckt ett intresse av att finansiera WiR har föreningen också inlett ett arbete med att ta fram ett träningsprogram för WiR-positioner inom mellanstatliga organisationer, där ett särskilt viktigt mål är att öka mångfalden bland de som tar sig an den typen av tjänster. FN-organen erbjuder en unik möjlighet till att öka bredden och djupet av kunskapen på Wikimediaplattformarna, men för att ta tillvara den möjligheten behövs också personer som talar olika språk, kommer från olika delar av världen och har olika erfarenheter med sig i bagaget.

Framöver kommer föreningen att fokusera på att få avsiktsförklaringar på plats med mellanstatliga organisationer, att fortsätta arbetet med ett träningsprogram för WiR liksom att stötta fler mellanstatliga organisationer i deras arbete med att sprida fri kunskap, i synnerhet via Wikimediaplattformarna.