Verksamhetsberättelse 2022/Story: Stöd till Ukraina

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på de riktade insatser föreningen tagit för att bidra till arbetet vår systerförening i Ukraina genomför samt på andra sätt lyfta fram det ukrainska kulturarvet.

En presentation från november 2022 om hur kriget påverkar Wikimedia Ukrainas verksamhet.

Wikimedia Sverige har under flera år haft ett gott samarbete med den lokala Wikimediaföreningen i Ukraina, Wikimedia Ukraina, och har bland annat samarbetat kring de internationella initiativen WikiGap och Wiki Loves Earth. Omgående efter den ryska invasionen av Ukraina kontaktade vi Wikimedia Ukraina och erbjöd stöd med att på olika sätt underlätta deras arbete i en mycket omskakande period. Det tappra teamet i Ukraina kämpade dock på och har under hela året av krig och förstörelse arbetat vidare med att sprida fri kunskap både i Ukraina och internationellt.

Under året sökte vi kontinuerligt efter möjligheter att stödja Wikimedia Ukraina och att lyfta fram bland annat det kulturarv som aktivt förstördes i kriget. Vi arbetade med att göra bildmaterial från Ukraina mer sökbart genom att lägga till strukturerad data på mediafiler på Wikimedia Commons och över 300 000 bilder bearbetades (se även Story: Bättre sökning och användbarhet – kontinuerliga uppladdningar och förbättringar av data). Därtill fokuserade vi på material relaterat till Ukraina i våra samarbeten med internationella organ (se även Story: Vi arbetar med internationella organ utanför FN). Vi undersökte även olika finansieringsmöjligheter. Vi identifierade Svenska institutet som en trolig finansiär av riktade insatser runt digitalt bevarande och dokumentation av kulturarvet i Ukraina och i grannländerna och planerar att utveckla en ansökan under 2023.