Verksamhetsberättelse 2022/Story: Testamenterade medel ger oss en stark grund

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2022

I den här storyn fokuserar vi på föreningens fortsatta arbete för skapa förutsättningar för att ta emot testamentsgåvor, och även föreningens arbete med att ta vara på lärdomar från 2021.

Testamenterade medel och andra gåvor kan skapa många möjligheter för föreningen, men en del arbetet återstår.

Föreningens insamlingsarbete fortsatte att utvecklas under året. Ett brett insamlingsarbete är viktigt; med det får givare och de som vill stötta många olika alternativ att ge på. Det minskar även sårbarheten som kommer med att enbart ha en eller två insamlingskanaler eller få finansiärer. Fler kanaler kommer att skapa en ekonomisk långsiktighet vilket gör det lättare att planera för föreningens aktiviteter och för att arbetet för fri kunskap ska ske ur ett långsiktigt perspektiv.

Under 2022 fortsatte därför arbetet med att skapa förutsättningar för att ta emot testamenten, men även med att informera om möjligheten för givare och medlemmar att donera. Formella beslut finns nu kring hur vi ska hantera medel när de kommer in, vi vet även hur en process för när vi mottar ett legat eller ett arv kan se ut och de lärdomar som vi hämtade från processen 2021 har tagits hand om. En dedikerad landningssida för testamentering till föreningen finns på https://wikimedia.se/testamentera-en-gava-till-wikimedia-sverige/.

Att kommunicera och informera om möjligheten att ge en gåva till föreningen via ett testamente kan ge utdelning direkt eller längre fram. För Wikimedia Sverige är det viktigt att informationen kommer ut, och skapar möjligheter för den som vill ge att göra detta. Få vet idag att Wikimedia Sverige är ett alternativ att testamentera till. För den som har ett engagemang för fri kunskap så kan en gåva via ett testamente vara ett sätt för ens engagemang att leva vidare och skapa nytta även för framtida generationer.