Verksamhetsberättelse 2022/Story: Vi startar en Helpdesk för rörelsens innehållspartnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på arbetet med att bygga upp en Helpdesk som en del av den tematiska hubb vi arbetar med att etablera. Helpdesken erbjuder ett praktiskt stöd för Wikimediaföreningar runtom i hela världen i deras försök till samarbeten med olika aktörer för att göra kunskap tillgänglig via Wikimediaplattformarna. Några exempel på de första framgångsrika projekten ges också.

Ett exempel på en bild som laddats upp genom hubbens Helpdesk, i det här fallet via en förfrågan om stöd till en uppladdning av medicinskt innehåll. Bilden föreställer ett hjärta.

En central del av den hub som Wikimedia Sverige håller på att bygga, med fokus på internationellt stöd för innehållssamarbeten, är den så kallade Helpdesken. Målet med Helpdesken är att ge reaktivt stöd till Wikimediaföreningar och volontärer, när de på olika sätt behöver stöd för att komma vidare i sina innehållssamarbeten. Det kan röra sig om uppladdningar till Wikimediaplattformarna, men också att besvara frågor om exempelvis upphovsrätt, mallar för presentationer, exempel på arbete med vissa innehållstyper, eller liknande.

Via samtal, intervjuer och initial feedback har det framgått att många ännu inte har nått till den nivån att de har konkreta uppladdningsprojekt att genomföra, så Helpdesken behöver kunna svara mot behov längs hela resan mot ett framgångsrikt innehållspartnerskap.

Under året etablerades Helpdesken som en funktion, och ett dussintal förfrågningar om stöd lämnades in. Förfrågningarna kom från ett dussintal länder på fyra kontinenter, och berörde många olika typer av projekt (och delar av projekten). Bredden och mängden visar på behovet av Helpdesken, och hubben kunde börja arbeta med några av förfrågningarna.

En central del av Helpdesken är att välja ut vilka av förfrågningarna man ska fokusera på, och i vilken ordning då resurserna är begränsade. En viktig princip för föreningen är att den prioriteringen inte ska göras av personal på Wikimedia Sverige, utan av erfarna volontärer i den globala rörelsen. Därför har en expertkommitté tillsatts, bestående av åtta volontärer från alla delar av världen, med olika bakgrunder och spetskompetenser. Kommitténs uppgift är att ge rekommendationer och direktiv för hur Helpdesken ska prioritera sina resurser, och har blivit ett viktigt bollplank för hur Helpdesken ska ge sitt stöd på bästa sätt.

Aktivt uppladdningsarbete påbörjades via ett specifikt projekt, en uppladdning med medicinskt material från SMART Servier. Uppladdningen om totalt cirka 3 000 bilder kommer att avslutas under början av 2023, och därefter kommer den globala gemenskapen – efter direktiv från expertkommittén – att engageras för att på olika sätt sprida materialet, och ta del av de lärdomar som dragits av uppladdningen. Helpdesken har också gett mindre stöd i form av konkret erfarenhetsutbyte, bland annat om bra presentationsmallar till ett GLAM-projekt i Kroatien och inledande samtal om hur man kan använda Wikidata för att driva Wiki Loves Monuments i Uganda och Sydsudan.

Initiativet kommunicerades via flera internationella Wikimediaevenemang, både fysiskt och digitalt, och via exempelvis blogginlägg och mailinglistor. Gensvaret var mycket positivt, både externt och i de mailförfrågningar som kom Helpdesken till del. Framöver kommer vi behöva att fundera mer aktivt på hur vi når ut till nya grupper, det vill säga de som inte nödvändigtvis vet om att de behöver stöd, eller att stödet finns. Ska vi nå verklig mångfald måste vi som förening och Hub bli bättre på att sänka trösklar och nå ut till fler underrepresenterade gemenskaper.

Nästa steg kommer att vara att etablera arbetsgrupper för att kunna effektivisera och sprida stödet, och inkludera fler delar av den globala Wikimediarörelsen i att ge stöd till projekt för innehållspartnerskap. Målet med arbetsgrupperna är också att bidra till kapacitetsbyggande hos fler, så att vi på sikt bygger bort flaskhalsen där bara några få aktörer globalt kan arbeta med innehållspartnerskap på större nivå.