Verksamhetsberättelse 2023/Story: Nya möjligheter för öppen tillgång genom FN

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2023

Den här storyn fokuserar på hur samarbetet med flera mellanstatliga organisationer har fördjupats under 2023, genom olika internationella konferenser, avsiktsförklaringar och nya möjligheter. Dessa samarbeten har stor potential att bland annat leda till att stora mängder material släpps under fria licenser, att finansiering kan komma att säkras, att dörrar öppnas till internationella evenemang där vi kan nå nya nätverk och målgrupper och att experter kan engageras på Wikimediaplattformarna.

Under 2023 har samarbetet med flera FN-organ och andra mellanstatliga organisationer (IGO) fördjupats. Den mindre skara av mellanstatliga organisationer som har gått före har engagerat sig än mer i att dela innehåll via plattformarna, och samtidigt har antalet organisationer som påbörjat resan mot att samarbete med Wikimediarörelsen och dela kunskap och information via Wikimediaplattformarna ökat.

Initiativet med vår Hubb för innehållspartnerskap öppnar stadigt nya dörrar till spännande samarbeten, vare sig de är formaliserade eller inte, vilket i sig innebär att såväl de mellanstatliga organisationerna som vi inom Wikimediarörelsen behöver begrunda och utveckla våra processer. Från vårt perspektiv har det inneburit presentationer om IGO-arbetet vid flera Wikimediakonferenser, nationellt och internationellt. Bland annat anordnade vi ett samtal på Wikimanias huvudscen om IGO-arbetet, och FAO och IEA deltog (virtuellt) på vår årliga Wikipedia-dag.

En av årets höjdpunkter i IGO-samarbetet var deltagandet på workshopen med arbetsgruppen för öppen tillgång inom FN- och IGO-sfären. Det innebar en möjlighet dels att förklara mer i detalj hur Wikipedia och Wikimediaplattformarna fungerar, men vi var även inbjudna för att ge en presentation om hur vägen till en Wikimedian in Residence (WiR) ser ut, och vad WiR:ars värde är. Efter presentationen har ett stort antal FN-organ och andra IGO:er visat intresse för att anställa eller kontraktera WiR-positioner inom sina institutioner.

Det växande intresset har också ytterligare visat på behovet av att strukturera processen på vår sida. Det är en liten grupp av Wikimedianer som får möjlighet till WiR-positioner, och det är ofta samma personer som snurrar runt på de olika positionerna. Det är ett problem ur mångfaldssynpunkt, men också för att få in innovation och nytänk. Det är dessutom inte särskilt skalbart. Under något års tid har vi arbetat på en strukturerad process för WiR-positioner inom FN-organ och andra IGO:er, och under hösten kunde vi dela ett utkast med flera Wikimediaföreningar och erfarna Wikimedianer. Det är ett värdefullt nästa steg i arbetet mot ett professionaliserat samarbete med FN-organen.

Under året har också flera förfrågningar till Helpdesken visat på skärningspunkterna mellan IGO-arbetet och Helpdeskarbetet, och med fler WiR:ar på mellanstatliga organisationer och fler förfrågningar till Helpdesken som på olika sätt berör mellanstatliga organisationers innehåll blir det också allt tydligare att det behövs en kontaktperson inom Helpdesken för att hantera denna skärningspunkt. Det är även en viktig utgångspunkt inför kommande diskussioner om hubbens styrning, då Helpdesken prioriteras av en formaliserad expertkommitté medan hubbarbetet huvudsakligen drivs av Wikimedia Sveriges kansli med utgångspunkt från ett internt konceptpapper.

I takt med att fler WiR:ar tillsätts ökar också vikten av att skapa kopplingar mellan WiR:arna och Helpdesken, och att fundera över hur kontaktpersoner inom ramen för Helpdesken kan bli stödfunktioner för enskilda WiR:ar.

År 2023 inledde vi ett aktivt arbete med OECD, för att stötta dem i deras process mot en policy för öppen tillgång, förenlig med Wikimediaplattformarnas licenser, och med EIB, som vi slöt en avsiktsförklaring med för ett fördjupat samarbete under 2024 och framöver.