Verksamhetsberättelse 2023/Story: Skärningspunkt regionala och tematiska hubbar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2023

Den här storyn fokuserar på hur vi har haft möjlighet under året att på flera sätt bygga broar mellan olika hubbinitiativ, och identifiera spännande möjligheter för samarbete. Dessa samarbeten har en potential att skapa en ökad koordinering mellan olika initiativ som gagnar vårt arbete och våra projekt. Det kan även leda till en ökad spridning av det material vi utvecklar och därmed ett ökat värde av våra insatser.

Wikimediarörelsen är global: plattformarna har global räckvidd, och materialet flödar fritt över nationsgränser. Wikimediaföreningarna har, däremot, i väldigt hög grad varit nationellt fokuserade. Det har inneburit att områden med stora regionala likheter har, oberoende av varandra, arbetat för att lösa samma problem, och insatser och projekt som är gränsöverskridande till sin natur – såsom samarbete med mellanstatliga organisationer – ofta har uteblivit.

Som en lösning på det här problemet har den globala rörelsen utvecklat olika hubbinitiativ, som strävar efter att öka det internationella samarbetet mellan Wikimedianer, och även flytta makt och resurser från exempelvis San Francisco och WMF:s huvudkontor till den globala rörelsen.

I det här arbetet är det dock oerhört viktigt att nya stuprör inte skapas, att vi hela tiden utvecklar vår förmåga att samarbeta mellan och bortom olika aktörer. Som ett led i den utvecklingen har vi under året tagit flera initiativ för att identifiera skärningspunkter och bygga broar mellan två typer av framväxande aktörer inom rörelsen: regionala och tematiska hubbar.

Wikimedia Sverige leder utvecklingen av en tematisk hubb, med fokus på innehållspartnerskap. Tillsammans med kollegor i Polen, Georgien och Ukraina – som är del av en framväxande regional hubb i Central- och Östeuropa – sökte vi framgångsrikt projektmedel från Svenska institutet kring digitalt bevarande av natur- och kulturarv. Projektet kommer att innebära en mycket spännande möjlighet för att hitta vägar för regionala och tematiska hubbar att samarbeta, för att stärka den regionala förankringen av tematiska hubbars arbete och bidra till tematiska fokus hos regionala hubbar. Det är också en spännande möjlighet att utveckla hur olika hubbar tillsammans kan identifiera projektutlysningar, söka samt erhålla projektmedel för gemensamt utvecklingsarbete.

Ett annat tillfälle under 2023 att identifiera skärningspunkter och bygga broar mellan olika hubbar var den workshop som Wikimedia Sverige och hubben för innehållspartnerskap anordnade under Wikimedia Europes årsmöte 2023, med fokus på kopplingar mellan hubbinitiativ. Under workshoppen deltog CEE-hubben, Wikimedia Europe, den franskspråkiga hubben och hubben för innehållspartnerskap, och flera nya idéer och möjligheter väcktes. Vår förhoppning är att den dialogen kan fortsätta under 2024.

Framöver vill vi utveckla våra samarbeten med fler delar av Wikimediarörelsen i andra delar av världen. En utmaning i det arbetet är att många Wikimediaföreningar inte är juridiska personer, vilket är en förutsättning för många projektutlysningar. För att stärka den här kapaciteten inom rörelsen på sikt är det därför helt centralt att stötta andra hubbinitiativ i deras organisatoriska strukturer.