Verksamhetsberättelse 2023/Story: Stöd med olika typer av dataset över kulturarv från Ukraina och Uganda

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2023

I denna story fokuserar vi på vårt arbete med dataset över kulturarv från olika håll runt om i världen. Även om principen är densamma har varje insats sina unika förutsättningar och utmaningar. Den lokala gemenskapen kan bidra med insikter och kompletterande information utifrån sin expertis, något som är viktigt för oss att ta tillvara. Wikimediarörelsen har under många år engagerat allmänheten att digitalisera vårt kultur- och naturarv vilket skapat en unik resurs som inte bara används för att illustrera Wikipediaartiklar utan även används i mängder av andra sammanhang då täckningen är så omfattande. Genom att förenkla för volontärerna att delta kan ännu större delar av vårt gemensamma arv bevaras digitalt, vilket är extra viktigt där kulturarvet är hotat och riskerar att skadas eller förstöras.

Wikidata, den öppna databasen för strukturerade, länkade data, finns allt möjligt – personer, platser, konstverk och historiska händelser. Och så även en hel del information om vårt kulturarv. Både Wikimedia Sverige och andra lokala Wikimediaföreningar, samt ett stort antal volontärer, jobbar kontinuerligt med att skapa och förbättra objekt för världens skyddade kulturarv, som i Sverige utgörs av bland annat byggnadsminnen och fornlämningar. År 2023 gjorde vi flera satsningar på kulturarvsdata som vi är stolta över.

Ett framstående exempel är vårt samarbete med Wikimedia Ukraina. Den ukrainskspråkiga gemenskapen har över många år satt ihop listor över landets kulturarv som används för att genomföra fototävlingen Wiki Loves Monuments, där allmänheten engageras till att ta foton av vårt kulturarv och dela det via Wikimediaplattformarna. Sådana Wikipediabaserade listor – som de flesta länder som deltar i Wiki Loves Monuments har – är inte alltid smidiga att hantera. Framväxten av Wikidata, där datat bevaras i en strukturerad och lätt att genomsöka form, har motiverat flera gemenskaper att undersöka möjligheterna att kopiera sitt data dit. Lättare sagt än gjort, särskilt i fallet Ukraina, som har information om över nittio tusen monument.

Som en del av vår satsning på att utveckla en hubb för innehållspartnerskap har vi tagit fram en så kallad Helpdesk, en hjälpinstans dit aktörer i Wikimediarörelsen kan vända sig för hjälp. Det kan gälla att lära sig använda ett nytt verktyg för att ladda upp stora mängder bilder till Wikimedia Commons, eller få stöd och råd kring hur man ska prata med myndigheter för att övertyga dem att släppa data under en öppen licens, eller hur den data som fototävlingar som Wiki Loves Monuments bygger på kan utvecklas. Det var genom Helpdesken som vi blev varse om behovet av att förbättra täckningen av ukrainskt kulturarv på Wikidata, efter en förfrågan från Wikimedia Ukraina.

Vi har arbetat med liknande uppgifter tidigare då vi laddat upp liknande data till Wikidata från flera länder. Bland annat under 2023 gjorde vi en mycket liknande insats i samarbete med Wikimedia Community User Group Uganda. Även om målet var detsamma – flytta data om landets kulturarv från Wikipedia till Wikidata – så skilde sig själva processen åt på ett betydande sätt. Detta på grund av att datat från Uganda var mycket mindre omfattande, med några få hundra objekt. Med så pass begränsat data är det möjligt att göra en del manuellt arbete, som att kontrollera att alla Wikimedia Commons-kategorier länkar till rätt objekt. Detta är såklart inte rimligt när vi arbetar med närmare hundra tusen objekt. Dessutom hade en del av de ukrainska monumenten redan Wikidataobjekt, men de kanske länkade till fel kategori, eller så fanns det dubbletter. Därför blev Ukrainasatsningen mer långsiktig, och pågår fortfarande då vi är i kontakt med våra kollegor i Wikimedia Ukraina och fortsätter städa upp och förbättra datat. Målet är att göra så mycket av grundarbetet som möjligt så att den lokala gemenskapen kan bygga vidare på det med hjälp av sina egna kunskaper.

Såklart när det gäller ett land som är drabbat av krig finns det lite extra saker att tänka på. Ovärderligt kulturarv förstörs, detta har vi sett exempel på i flera länder som Syrien, Irak och dessvärre även i Ukraina. Att lägga ut geografiska koordinater för kulturarvsobjekt på Wikidata skapar medvetenhet och kan göra att de inte skadas eller förstörs av misstag, men lättillgänglig information kan även förenkla för onda makter som vill förstöra eller plundra dem.

Vi har haft diskussioner om det både med den expertkommitté som leder Helpdeskens arbete och med Wikimedia Ukraina. Vi kom fram till att inte kopiera koordinater för objekt i ockuperade områden till Wikidata. Även om de redan finns på Wikipedia så hade de blivit betydligt lättare att komma åt på Wikidata. Det finns inga lätta eller svartvita svar på vilken information som bör tillgängliggöras, utan det skiljer sig beroende på kontext och även över tid. Diskussionerna behöver gå på djupet gällande den information som finns tillgänglig och den unika situationen. Det sagt finns det förstås ett behov och ett stort värde av att etablera vad som är god praxis. För att kunna fördjupa diskussionerna har vi under året förberett en ansökan till Svenska institutet för att upprätta ett internationellt nätverk av experter för att ge Wikimediarörelsen och olika organisationer som arbetar med kultur- och naturarv guidning i deras beslutsfattande.

Så vad har vi lärt oss av detta inledande arbete med att ladda upp data från Ukraina och Uganda?

För det första så blev det väldigt tydligt hur mycket information om världens kulturarv som fortfarande saknas på Wikidata. Många gemenskaper har omfattande listor på Wikipedia, byggda för att kunna genomföra Wiki Loves Monuments. Ofta skapades de innan Wikidata ens var påtänkt. Varje gemenskap har utvecklat sitt eget sätt att formatera och strukturera informationen. Ibland är strukturen inte dokumenterad någonstans förutom upphovspersonens (som kan ha lämnat Wikipedia!) huvud; ibland blandas rena faktauppgifter med beskrivande texter av olika slag som skapar en utmaning för den som vill få dem att passa in i Wikidatas, låt oss säga det, fyrkantiga struktur. Därför är varje sådant dataset unikt. Det tar ett tag att förstå hur strukturen är uppbyggd, och det krävs att man kommunicerar med den lokala gemenskapen.

För det andra så finns det stora skillnader i hur olika gemenskaper ser på Wikidata och dess roll i Wiki Loves Monuments. Under våren 2023 deltog vi i ett möte med det internationella teamet som samordnar tävlingen, där detta blev väldigt tydligt. Det gäller att göra en avvägning. Data på Wikidata är lättare att strukturera och genomsöka än på Wikipedia, men är det lättare att överblicka för deltagarna i tävlingen? Det är viktigt att fortsätta arbeta för att förenkla användningen av strukturerad data i olika tävlingar m.m. för att säkerställa engagemang med informationen.

För det tredje så kan man inte arbeta med kulturarvsdata på Wikidata på ett effektivt sätt utan att engagera många. Vi, och andra Wikimediaorganisationer, besitter den tekniska kompetensen för att analysera och hantera stora mängder data, men när allt kommer omkring så är det bara de lokala gemenskaperna som kan fylla i luckorna och kontrollera att allt är korrekt. Därför vill vi gärna utforska nya sätt att involvera volontärer i detta arbete. Det fantastiska med Wikidata är att datat är levande och lätt att redigera och förbättra.