Verksamhetsberättelse 2023/Story: Nya typer av samarbeten med utbildningssektorn för lokalt engagemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2023

Den här storyn fokuserar på att inleda samarbeten med en ny typ av partner för att skapa engagemang lokalt. Gymnasiearbetesprojektet är väl beprövat och framgångsrikt, men folkhögskolor har vi inte jobbat med tidigare och vi arbetade för att implementera en liknande metodologi med dem. Genom samarbetet når vi en studentgrupp vi annars inte når ut till samt bygger partnerskap med organisationer som är viktiga lokalt. Detta utåtriktade arbete ökar därutöver också föreningens synlighet i en grupp med stor mångfald.

Nya tider och nya samarbeten, och där passar folkhögskolorna in eftersom vi tidigare har arbetat med både gymnasieskolor och universitet. Folkhögskolorna har en mer uppsamlande roll än andra skolor och erbjuder både allmänna kurser för de som behöver komplettera, yrkesinriktade för de som vill gå den vägen samt förberedande kurser för de som vill gå vidare till högre utbildningar. Den breda inriktningen folkhögskolorna har både geografiskt och tematiskt gör att vi kan samarbeta lokalt och bygga på lokala gemenskaper, men också tematiskt riktat mot dels de kurser som erbjuds men även anpassat till om skolorna ger foto- eller filmkurser.

Under året har vi föreläst på ett flertal folkhögskolor om Wikipedia och källkritik som en del av att kunna bygga lokala gemenskaper och att få förankring i utbildningsinstitutioner vi inte haft så mycket kontakt med tidigare. Föreläsningarna har varit uppskattade och alltid lett till bra diskussioner och frågor om tillförlitlighet, deltagandekultur och hur framtiden ser ut med AI och andra utmaningar.

Oftast har engagemanget stannat vid intresse för återkommande föreläsningar årligen anpassat efter när det passar in i kurserna inför uppsatsskrivande eller andra kursmoment. I ett fall har vi dock fördjupat samarbetet till en skrivkurs liknande det gymnasiearbetesprojekt vi haft under flera år. I samarbete med Östra Grevie folkhögskola har vi genomfört en komprimerad skrivkurs där deltagarna fick lära sig redigera och skapa nya artiklar samt ladda upp bilder till Wikimedia Commons. Skrivkursen genomfördes under fem veckor med förberedelse genom att skapa användarkonton och diskussion om relevans, avgränsning och vad som passar i en Wikipediaartikel inför första workshopen. Under perioden var vi på plats för två workshopar samt hade några onlinemöten där deltagarna kunde ställa frågor. Flera deltagare ställde även frågor till de faddrar de tilldelades vid kontoskapande, och ungefär en tredjedel av de 50 deltagarna publicerade nya artiklar och ännu fler redigeringar gjordes i befintliga artiklar.

Intresse från Östra Grevie finns att fortsätta framöver och andra folkhögskolor har ställt frågor till både oss och Östra Grevie om hur projektet fungerat och om det går att genomföra på andra ställen.