Årsmöte 2024/Checklista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänkas på för att ordna ett årsmöte. "Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång." Skapa den här checklistan och bocka av punkterna där när de genomförts.


Före

Början av december

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Utse en ansvarig för anordnandet Verksamhetschefen Fixat!
Bestäm datum och ort Styrelsen Fixat! 27 april 2024 i Stockholm
Bestäm lokal matchande mot behovslistan Eric Fixat! Norrsken House
Börja leta efter årsmötesordförande efter att detta är bestämt Eric Fixat!
Skapa en sida på wikin för årsmötet (med Mall:Pågår) Axel Fixat!
Skriva förslag på eventuella propositioner Verksamhetschefen Fixat! Färdigställdes på styrelsemötet 8 april.

Första styrelsemötet på året (under januari)

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Verksamhetsplan bör fastställas Verksamhetschefen Fixat!
Budget bör fastställas Verksamhetschefen Fixat!
Verksamhetsberättelse bör färdigställas Verksamhetschefen Fixat!
Årsredovisning bör färdigställas Verksamhetschefen Fixat!
Engelsk översättning av verksamhetsberättelse Julia (praktikant) med stöd av Alicia Fixat!
Inkomna motioner ska behandlas Ordföranden Fixat! På styrelsemötet 17 mars.
Dubbelkolla protokollet från förra året om något särskilt ska göras inför detta årsmöte Ordföranden Fixat! Hanteras på styrelsemötet 17 mars samt 8 april.

Åtta veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skriv kallelsen till årsmötet och, om den hålls i samband med årsmötet, Wikipediadagen. Skicka kallelsen för synpunkter och godkännande till styrelseordföranden, kassören och verksamhetschefen. Organisationsassistenten (med stöd av kommunikatören) Fixat!
Utannonsera på Bybrunnen att det är dags att nominera till Wikimediapriset (exempel från 2019 här). Ordföranden Fixat!
Besluta om bemanning på årsmötet Verksamhetschef Fixat!

Sex veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skicka ut kallelse till årsmötet till alla medlemmar. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar. Om Wikipediadagen hålls i samband med årsmötet, skicka även med information om den. Organisationsassistenten (med stöd av kommunikatören) Fixat!
Börja samordna resor. Organisationsassistenten Fixat!
Kontakta volontärer. Eric

Fyra veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Revisorerna ska senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen Verksamhetschefen Fixat!
Koordinera utskick kring Wikimediapriset, årsmötet och Wikipediadagen i sociala kanaler, blogginlägg samt bannrar på WMSE-wikin och eventuellt på wikipedia.se Anna Fixat!
Kontrollera de tekniska förutsättningarna i lokalen (mikrofoner, streaming och så vidare) Organisationsassistenten Fixat! Problem med ljudet uppstod, trots att utrustningen ställdes upp och testades dagen före.

En vecka innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Påminn verksamhetsrevisorerna om revisionsberättelsen Verksamhetschefen Fixat!
Påminn valberedningen om förslag Verksamhetschefen Fixat!
Catering Organisationsassistenten Fixat!
Förslag till plats för träff efter årsmötet Organisationsassistenten Sker ej
Offentliggör adressen som det kommer att videostreamas ifrån André Fixat!
Förbered en utvärdering, så den är redo att skickas ut efter årsmötet Eric
Förbered kommunikation runt årsmötet och Wikipediadagen, både under dagen och efter dagen Anna Fixat!
Gör ett körschema för dagen och håll ett möte med alla inblandade och gå igenom det Verksamhetschefen Fixat!

Dagen innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Säkerställ att medlemshanteringssystemet går att använda i lokalen för årsmötet Organisationsassistenten Fixat!
Skriva ut möteshandlingar till mötespresidiet och funktionärer Organisationsassistenten Fixat!
Färdigställa nödvändiga presentationer, kopiera alla dokument som kan behöva visas på projektorn på ett dator/usb-minne så att de finns snabb tillgänglig under årsmötet Organisationsassistenten Fixat!

Dagen för årsmötet

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skylta till lokalen Organisationsassistenten Fixat!
Kontrollera logistiken (catering m.m.) Organisationsassistenten Fixat!
Gör en säkerhetsgenomgång Ordförande Fixat!
Medlemsregistrering Organisationsassistenten Fixat!
Placera ut give-aways och informationsmaterial Organisationsassistenten Fixat!
Rigga kamera för livestreamvideo André Fixat!
Städa upp i lokalen Organisationsassistenten Fixat!

Efter

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänka på efter ett årsmöte.

Mötesprotokoll

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Få det justerat, först on-wiki, skicka sedan till organisationsassistenten för digital signatur Organisationsassistenten
Skrivskydda protokollet Organisationsassistenten
Skrivskydda alla sidor som lades till handlingarna under mötet Organisationsassistenten Fixat!

Uppdatera wiki-sidor och dokument

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Arkivera föregående års funktionärer Organisationsassistenten Fixat!
Uppdatera funktionärssidorna på andra språk: En, No, Pt, Ru, Fi Organisationsassistenten
Uppdatera uppgifter på Funktionärer#Styrelse Organisationsassistenten Fixat!
Uppdatera eventuella tidigare funktionärer med tidigare Organisationsassistenten Fixat!
Skapa användarsidor med relevanta kvalifikationer för nya i styrelsen Organisationsassistenten N/A
Uppdatera dokumentet Uppgifter om styrelsen på Drive (Kontaktuppgifter för styrelsen 2024) Organisationsassistenten
Om antalet ledamöter i styrelsen eller valberedningen har ändrats, uppdatera https://wikimedia.se/om-oss/ Organisationsassistenten Fixat!
Vid behov uppdatera stadgarna, med länk till mötesprotokollet i sammanfattningsrutan Verksamhetschefen N/A
Kontrollera om tabellen behöver uppdateras http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters Organisationsassistenten
Kontrollera om tabellen behöver uppdateras https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Gender_Gap_Observatory Organisationsassistenten Fixat!
Uppdatera Medlemsavgift (både i text och datat) Organisationsassistenten Fixat! André åtgärdade då mallstrukturen påverkas.
Om avgiften har ändrats, uppdatera även samarbeta-med-oss samt Medlemskap/Zynatic/Manuella_utskick/Medlemskapsförnyelse samt i Zynatic Organisationsassistenten T363670
Uppdatera sidan Årsmöte Organisationsassistenten
Gör presentationen publikt tillgänglig André Fixat!

E-post och Google Workspace

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skapa konto i Google Workspace (för alla nya förtroendevalda), inklusive sätta upp aviseringar Sebastian N/A
Uppdatera grupper för styrelsemedlemmar som börjat eller slutat. Det gäller grupperna "drivegrupp-styrelse" och "Kansli och styrelse (mejllista)" Sebastian N/A
Uppdatera vilka som får mail som går till valberedningen(at)wikimedia.se Sebastian N/A
Uppdatera vilka som får mail som går till revisorer(at)wikimedia.se Sebastian N/A
Uppdatera vilka som får mail som går till jobb(at)wikimedia.se Sebastian Fixat! Kontrollerade att den innehöll John, André och medlemmarna i HR-gruppen.

Övrigt

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Betala ut reseersättningar Organisationsassistenten
Lägg upp bilder på Wikimedia Commons Kommunikatör
Beställ visitkort till nya styrelsemedlemmar Organisationsassistenten
Protokoll med firmateckningsordning skall skickas ut till samtliga signerande firmatecknare (underskriven och vidimerad kopia) Organisationsassistenten
Skicka ut utvärdering till deltagarna Organisationsassistenten
Sammanställ resultatet av utvärderingen som skickades till deltagarna Eric
Om medlemsavgiften har ändrats. Uppdatera i Zynatic (instruktion) Organisationsassistenten
Mejla en kopia av årsmötesprotokollet, konstituerande, och firmateckningsordningen till Swedbank, Nordea, Svensk Insamlingskontroll (har stadgar ändrats ska även dessa skickas med) Organisationsassistenten
Om firmateckningsordningen har ändrats, fyll i och skicka in Fullmakt ideell förening till Swedbank Organisationsassistenten
Ta kreditupplysning på de nya styrelsemedlemmarna. Antingen gör WMSE detta själv 1. (via abonnemang) eller via Svensk Insamlingskontroll 2 Organisationsassistenten
1. Beställ Kreditupplysning via abonnemang Organisationsassistenten
2. Beställ Kreditupplysning av Svensk Insamlingskontroll, antingen i samband med ansökan av förläning av giltighetstid för 90-konto, alternativt via ändringsblankett (kontakta dem för kompletterande frågor och pris för året) Organisationsassistenten
Uppdatera https://wikimedia.se/om-oss/ med nya länkar till: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning Organisationsassistenten
Be nya styrelsemedlemmar skriva under Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige Organisationsassistenten N/A
Be nya styrelsemedlemmar presentera sig i ett blogginlägg Organisationsassistenten N/A
Skicka blommor och tackkort till styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda som avgått Organisationsassistenten N/A
Uppdatera vilka som ingår i styrelsen i kursen "Om Wikimedia Sverige" på Wiki Learn André N/A