Verksamhetsberättelse 2021/Story: Wikidata kopplas till GLAM-institutionernas databaser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Connecting Wikidata to the GLAM institutions' databases. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Access
2021

I den här Storyn berättar vi om våra erfarenheter från att hjälpa GLAM-institutioner med att utveckla en långsiktig strategi för att inkludera Wikidata som en naturlig del av deras dataekosystem. Vi har försett dem med nödvändiga färdigheter och verktyg för att de ska kunna jobba självständigt med att använda Wikidata som ett centralt nav för auktoritetsdata och koppla samman sina olika samlingar,

Att koppla museisamlingar till Wikidata uppmuntrar till kreativa visualiseringar – som den här, som visar konstnärernas i Nationalmuseum livsbanor.

Under många år har Wikimedia Sverige stöttat GLAM-institutioner som satsar på att dela och visa upp sina samlingar på Wikimedias plattformar. Ett vanligt scenario är att vi laddar upp deras bilder till Wikimedia Commons och data till Wikidata. Men våra resurser är begränsade; samtidigt har GLAM-personal blivit mer och mer medvetna om fördelarna med att utveckla Wikimediaexpertis inom sina egna institutioner. Därför gläds vi åt möjligheten att hjälpa två högprofilerade svenska kulturarvsinstitutioner att ta stegen mot att bli aktiva Wikimedianer och ta fram långsiktiga strategier för att arbeta med Wikidata.

Under det senaste året har Nationalmuseum och Statens historiska museer jobbat för att bättre synkronisera sina auktoritetsdatabaser med länkade öppna data-landskapet. En del av satsningen är att lägga till deras respektive identifierare till Wikidataobjekten för personer vars verk finns i museernas samlingar. Och när detta är gjort, matas Wikidata-ID:na tillbaka till museernas egna system.

Med hjälp av konsulten Albin Larsson tog vi fram prototyper av flera interaktiva visualiseringar som visar rikedomen av Wikidatas data och tydliggör varför alla som intresserar sig för museisamlingar borde ta sig besväret att engagera med plattformen.

Vi har sett hur Wikidata har utvecklats från en ny, liten plattform, med alla tvivel om dess syfte och möjliga inflytande, till ett auktoritetsnav för kulturarvs- och andra institutioner. Att delta i detta projektet har därför varit väldigt spännande. Projektet kommer att ha två resultat. För det första, naturligtvis, har mer data från museerna delats, och kommer att delas, på Wikimedias plattformar. För det andra, vilket är ännu viktigare, GLAM-institutionernas projektteam får skaffa sig och vidareutveckla alla de färdigheter de behöver för att förstå och arbeta med Wikidata: hur Wikimediaplattformarna är strukturerade och sammankopplade, hur man bygger SPARQL-queries för att hämta intressant information, och hur man kan använda OpenRefine för att rensa upp och ladda upp stora datamängder.

Detta innebär att de kan dela kunskaperna med andra kulturarvsinstitutioner, både i Sverige och utomlands, och sprida budskapet om Wikimedia och länkade öppna data vidare. Visualiseringarna gjorde ett särskilt starkt intryck på andra GLAM-experter, då de förmedlar värdet av Wikidata utan att kräva någon tidigare erfarenhet av att själv arbeta med det. Budskapet om Wikimedia och länkade öppna data väger så mycket mer när det förmedlas av någon som själv passerat tröskeln från att passivt konsumera Wikimedias innehåll till att aktivt bidra till det. Det är inte så svårt som det ser ut!

Nästa steg i processen är att titta på andra verktyg som gör det lättare för dataägare att strukturera sitt innehåll och länka det till andra globala dataset. Wikibase är en självklar kandidat, då utvecklingen av Wikibase Cloud, som vi följer, är mycket lovande för organisationer som behöver en enkel men effektiv plattform att ha sitt data på.