Verksamhetsberättelse 2021/Story: Vi samlar in namn inom WikiGap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Crowdsourcing names in WikiGap. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Access
2021

I den här Storyn fokuserar vi på crowdsourcingkampanjen som anordnades som en del av WikiGap 2021. Flera partners var med och tillsammans försökte ta fram exempel på kvinnor som inte är omskrivna i Wikipedia. Flera tusen namn har föreslagits hittills.

Vi bygger Wikipedia tillsammans.

WikiGap anordnas varje år med det långsiktiga målet att minska könsskillnaderna på Wikipedia. WikiGap-metoden, som försöker sänka trösklarna för att skriva nya Wikipediaartiklar, har visat sig vara mycket lyckad, och över 50 000 artiklar har skapats eller förbättrats.

Men ju längre kampanjen har kommit, desto mer har vi – dess arrangörer – insett hur svårt det är att avgöra vilka kvinnor som faktiskt saknas i uppslagsverket. Wikipedianer måste veta vilka de ska skriva om innan de kan göra en insats för att minska könsobalansen. De försöker bygga ett globalt uppslagsverk som täcker alla relevanta ämnen, men det finns många områden, geografiska såväl som tematiska, där vi inte vet vilka kvinnor som är relevanta men som fortfarande lyser med sin frånvaro på Wikipedia.

Women in Red och liknande initiativ har gjort stora framsteg i frågan och har tagit fram omfattande förteckningar över kvinnor som saknas i Wikipedia. Dessa förteckningar är ett ovärderligt material för alla som vill bidra till att minska obalansen. Samtidigt är de, naturligtvis, ofullständiga.

Som en del av WikiGap-kampanjen 2021 försökte vi – WikiGap-organisatörer – göra en insats för att åtminstone delvis lösa det problemet. Vi arbeta tillsammans med partners som UNESCO och UNFPA och använde både våra och deras kanaler i sociala medier för att samla in – crowdsourca – namn på kvinnor som saknar i Wikipedia från allmänheten.

Vi satte igång kampanjen med en tweet, som vi skrivit tillsammans med Wikimedia Foundation och i samråd med våra partners, och som publicerades på Wikipedias Twitterkonto. Den retweetades av våra partners, bland annat UNESCO. UNFPA och Global Citizen var också med i iniativet och lanserade en plattform där allmänheten kunde lämna förslag under hela året. Över 10 000 namn samlades in. Dessa kommer att bli en gedigen grund att bygga på av Wikipedianer som behöver exempel på kvinnor som saknas på Wikipedia och är värda att skriva om.

Insamlingen är den första delen av kampanjen. Många av kvinnorna lär inte bli aktuella – det saknas kanske bra källor om dem, de är inte relevanta för uppslagsverket eller så finns de redan där. Det är ett av hindren som måste övervinnas när man arbetar med crowdsourcing. Men ändå tror vi att vi kan använda det som en möjlighet snarare än ett problem. Vi vill lösa problemet genom att anordna ett WikiGap & Wikidata-utmaning av något slag under 2022, där vi uppmuntrar nya gemenskaper, särskilt på Wikidata, att vara med och hjälpa till med WikiGap-kampanjen och förbättra täckningen av kvinnor på Wikimedias plattformar.

På så sätt bjuder vi in både nya Wikimediagemenskaper, till exempel de som bidrar på Wikidata, till WikiGap-kampanjen, såväl som externa grupper som har ingen eller liten erfarenhet av att skriva på Wikipedia. På detta sätt breddar vi WikiGap-kampanjen och öppnar upp den för fler att delta, oavsett deras kunskaper eller tidigare erfarenhet.