Verksamhetsberättelse 2021/Story: Vi koordinerar kring upphovsrättsdirektivet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Coordinating around the Copyright Directive. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Access
2021

I denna Story fokuserar vi på hur vi använde implementeringsprocessen av EU:s upphovsrättsdirektiv som en möjlighet att etablera nätverk med viktiga partners, koppla ihop våra nationella och internationella opinionsbildande insatser och driva på för fler undantag och inskränkningar i upphovsrätten.

Upphovsrättsbegränsningar kan allvarligt hindra vårt arbete på Wikimedias plattformar, till exempel genom att begränsa hur foton av arkitektur och offentlig konst kan spridas. En stark panoramafrihet behövs för att kunna dokumentera världen omkring oss på Wikipedia.

Under de senaste åren har vårt opinionsbildande arbete kretsat kring EU:s upphovsrättsdirektiv. Flera delar av direktivet påverkar oss direkt, medan andra delar indirekt påverkar det fria och öppna internet, som är nödvändigt för att våra plattformar skall kunna trivas.

I oktober 2021, efter en lång fördröjning, släppte Justitiedepertementet äntligen sin departementspromemoria om hur direktivet skall implementeras i Sveriges lag. Vi hade deltagit i implementeringsprocessen sedan 2019 och delat med oss av våra tankar och synpunkter på flera delar av direktivet. Under 2021 startade vi också ett nätverk av organisationer och aktörer inom utbildning, kulturarv och fri kunskap för att kunna koordinera våra svar och försöka driva narrativet och samtalet i samma riktning.

Vårt mål med arbetet har varit att agera som en pålitlig, konstruktiv och konkret aktör mot både vara samarbetspartners och departementet. Tack vare detta fick vi en förhållandevis hög grad av inflytande: våra partners har antingen direkt hänvisat till oss eller citerat oss i sin formella återkoppling på departementets promemoria. Departementets tjänstepersoner har vid flera tillfället ringt oss för att kunna bättre förstå våra synpunkter. När lagförslaget presenteras i början av april 2022 hoppas vi att vi kan bygga vidare på vår position för att påverka den slutliga lagstiftningen i bäst riktning.

År 2021 fick vi även möjlighet att skala upp arbetet till en internationell nivå. Vi fick finansiering för att jobba tillsammans med Wikimedia Deutschland, Communia, Centrum Cyfrowe, Intellectual Property Institute of Slovenia och italienska DDA Studio Legale på en europeisk nivå för att driva på en internationalisering av undantag och inskränkningar i upphovsrätten som föreslås i upphovsrättsdirektivet – särskilt undantag och inskränkningar med koppling till forskning och utbildning. För oss blev det både en viktig möjlighet att lära sig hur man kan arbeta i internationella upphovsrättsmiljöer, särskilt WIPO, men även hur vi kan överbrygga våra nationella och internationella insatser. Eftersom vi experimenterar med ett initiativ för en hubb för innehållspartnerskap där upphovsrättsfrågor är av central betydelse så tror vi att detta kommer att vara en viktig möjlighet till lärande för Wikimedia Sverige.

Sverige är ett intressant fall i ett internationellt sammanhang på grund av förekomsten av avtalslicenser. Vi ska ta fram information om hur man kan arbeta för att öka mängden fri kunskap i en sådan miljö, och se hur det relaterar till andra upphovsrättskulturer runt om i världen. Upphovsrätten blir alltmer internationell; vårat arbete är nationellt och internationellt samtidigt. År 2021 fick vi möjlighet att överbrygga vårt nationella och internationella påverkansarbete och vi kommer att fördjupa det under 2022.