Verksamhetsberättelse 2021/Story: Vi börjar stödja frivilliga mjukvaruutvecklare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Starting to support volunteer software developers. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2021

I den här Storyn beskriver vi de första stegen som tagits på vägen mot att skapa en kvalitativ stödstruktur för Wikimediarörelsens frivilliga utvecklare för att se till att de trivs och att långsiktigt underhåll av viktig mjukvara är säkerställt över tid.

Verktyget ISA sänker tröskeln till att berika bilder med strukturerat data. Därför är det ett av de verktyg vars utveckling vi stödjer.

Wikimedias gemenskap av frivilliga utvecklare är en ovärderlig del av rörelsen. Deras arbete med att ta fram innovativa mjukvarulösningar baserade på öppen källkod har gett volontärer i hela världen verktyg för att bidra med fri kunskap på ett mer effektivt sätt. De är nyckeln till våra plattformars framgång. Men samtidigt har lite arbete gjorts för att hjälpa volontärerna överleva, utvecklas och trivas. Vi vill ändra på detta.

Under de senaste åren har vi haft många diskussioner med volontärerna för att bättre förstå deras behov och önskemål. Flera volontärutvecklare har dessutom anställs av Wikimedia Sverige och delat med sig av sina erfarenheter. Dessa diskussioner har gett oss en del insikter och nu vill vi försöka utveckla stödstrukturerna.

Många av de verktyg som frivilliga utvecklare har skapat har blivit väldigt populära: de används mycket inom innehållspartnerskap och är därför strategiskt viktiga för Wikimediaorganisationer runt om i världen. Om verktygen inte fungerar, skadas innehållspartnerskapen.

OpenRefine, en applikation byggd på öppen källkod för att arbeta med stora datamängder och Wikidata, är ett bra exempel. Vi har stött dess kontinuerliga utveckling i flera år. Vi använder det flitigt i vårt egna arbete och främjar dess användning i GLAM-gemenskaper, vilket har gett oss mängder med erfarenheter och kunskaper om dess olika användningsfall och nycker. I mitten av 2021 inleddes ett utvecklingsprojekt fokuserat på att implementera Wikimedia Commons-stöd i OpenRefine, en fantastisk möjlighet för oss att lära känna utvecklarna bättre. En av våra arbetare har regelbundet deltagit i deras möten, delat med sig av sina erfarenheter från både en användares och en utbildares synvinkel, och testat de nya funktionerna allt eftersom de implementeras. Detta täta samarbete gynnar båda sidor eftersom det kommer att göra det lättare för oss att utbilda våra nuvarande och framtida GLAM-partners i att använda den nya mjukvaran, samtidigt som det ger utvecklarna ett användarperspektiv.

Under andra halvan av 2021 hade vi identifierat två nyckelverktyg, ISA Tool och Pattypan, som på grund av tekniska problem levde farligt. Om problemen inte åtgärdades skulle det inte längre gå att använda verktygen. Vårt första steg var därför att erbjuda praktiskt utvecklararbete. En av våra interna utvecklare lade flera månader på att ta fram programfixar och förbättringar till de två verktygen. Verktygen skilde sig ganska mycket i hurdant arbete som behövde göras.

ISA är ett verktyg för att lägga till strukturerade data till Wikimedia Commons genom crowdsourcing. I verktyget kan användare skapa kampanjer som inkluderar bilder från en uppsättning kategorier. Andra användare kan delta i kampanjen genom att lägga till motiv-påståenden (länka till det avbildade motivets Wikidataobjekt) och bildtexter. Applikationen utvecklades av Wiki in Africa, Histropedia och projektet Structured Data on Commons, och lanserades år 2019.

Sedan dess hade ISA inte underhållits något nämnvärt, och det fanns flera problem med verktyget. Vi undersökte läget genom att titta på rapporterade ärenden på Phabricator och prata med programmets skapare, och kunde ta fram en lista över vad vi skulle fokusera på. Hittills har vi åtgärdats några säkerhetshål som kunde ha lett till verktyget stängts av. Vi jobbade också med några prestandaproblem som orsakade att hemsidan laddades väldigt långsamt, samt gjorde det möjligt att översätta gränssnittet i translatewiki.net.

Pattypan är ett batchuppladdningsverktyg som används mycket av både Wikimedianer och GLAM-personal. Precis som många andra verktyg utvecklas Pattypan av volontärer. Tack vare deras arbete har över 1 miljon mediafiler kunnat laddas upp under årens lopp. Pattypan finns nu i många GLAM-institutioners verktygslådor.

Pattypan slutade att fungera efter en ändring i MediaWikis API:er. Samtidigt uppstod det problem med den version av Java som programmet använde sig av. För att komma runt problemet tvingades slutanvändarna gå igenom en komplicerad installationsprocess.

Volontärutvecklaren som jobbade med Pattypan bad om riktad hjälp specifikt med att paketera den nya versionen. Vi hjälpte till med detta, och på detta sätt blev verktyget både lättare att testa allt eftersom de andra felen åtgärdades, och lättare att använda för slutanvändarna. Dessutom tog vi fram en grov uppskattning av hur mycket arbete som skulle behövas för att åtgärda några av de högprioriterade felen som hade rapporterats.

Insatserna var värdefulla för att hålla verktygen vid liv under den kommande tiden. Dessutom gjorde vi flera förbättringar som gjorde dem ännu mer användbara för volontärer och Wikimediaorganisationer.

Men det här var egentligen bara en nödfallsåtgärd. Vad rörelsen verkligen behöver är effektivt och tillförlitligt underhåll under åren framöver. Det var inte en bra och heltäckande stödstruktur för volontärutvecklarna (det var inte byn som önskades); det var inte baserat på en gedigen analys av de långsiktiga behoven och önskemålen hos Wikimediaorganisationer och volontärer. Vi vill tillhandahålla denna saknade infrastruktur som en tjänst till våra fantastiska frivilliga utvecklare – och vill göra det i nära samarbete med de Wikimediaorganisationer som använder verktygen. Därför tog vi fram en ny tjänst som Produktstrateg hos oss. Vi hoppas att det kommer att göra det möjligt för oss att ta våra nästa strategiska steg mot att gå vidare med detta arbete 2022/2023.

Wikimediarörelsen måste bli bättre på att stödja sina volontärer, vars livssituationer, prioriteringar och intressen kan och får förändras. Annars kan det skapa problem för våra innehållspartners som vill, och behöver, kunna arbeta med långsiktiga projekt. Låt oss börja bygga det saknade stödsystemet tillsammans.