Verksamhetsberättelse 2021/Story: Öppnar upp FN för Wikimediarörelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Opening up the UN to the Wikimedia movement. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Access
2021

I denna Story fokuserar vi på vårt arbete för att förmå Förenta nationernas (FN) organ att arbeta med fritt innehåll, och, i sin tur, hur vi tillsammans med världens Wikimediagemenskaper kan dra mest nytta av detta innehållet på Wikimediaplattformarna.

UNEP blev det första av FN:s program att släppa flera av sina viktigaste publikationer under en Wikimediakompatibel licens.

Som en del av vårat arbete med att etablera en hubb för innehållspartnerskap experimenterar vi med hur vi kan arbeta med icke-statliga och mellanstatliga organisationer med att tillgängliggöra högkvalitativt innehåll på Wikimediaplattformarna.

Wikimedia Sverige har arbetat med UN-organ, såsom Unesco, UN Women, OHCHR and UNFPA, i flera år. Vi bygger vidare på det arbetet, nyttjar våra kontakter och våra nätverk för att försöka driva på en allmän förändring mot policyer för öppen tillgång inom och mellan FN-organ. Vi kunde se flera konkreta resultat redan 2021. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och World Intellectual Property Organization (WIPO), för att nämna två organ, har tillgängliggjort fritt licensierat material på Wikimediaplattformarna; FN:s miljöprogram (UNEP) blev det första av FN:s program att släppa flera av sina viktigaste publikationer under Wikimediakompatibla licenser.[1]

Men när det gäller att tillgängliggöra innehåll på Wikimediaplattformarna så finns det ingen gräns för hur mycket som skulle kunna göras. Någon skulle kunna jobba heltid resten av sitt liv och hen skulle ändå förmodligen inte hinna få in allt innehåll från FN på Wikimediaplattformarna. Vilken motivering kan vi då använda, vad skulle kunna vägleda oss i vårt arbete?

För att bygga vidare på vårt arbete med att mappa våra aktiviteter mot de globala målen för hållbar utveckling, det kommande arbetet med ämnen av stor betydelse som utgår från rörelsens strategi och samtalen med Wikimediarörelsens ledare och FN-organen bestämde vi oss att ta fram två konceptdokument för vårt samarbete med icke-statliga och mellanstatliga organisationer inom biologisk mångfald och genus. Bakgrunden till beslutet är att det finns grupper inom rörelsen som jobbar med dessa ämnen vars arbete kommer att gynnas av högkvalitativt innehåll; att ämnena är av central betydelse för den allmänna kvalitén av innehållet på Wikimediaplattformarna och informationen som våra läsare och användare förväntar sig hitta där; samt att de icke-statliga och mellanstatliga organisationerna vi jobbar med sitter på mycket innehåll om ämnena.

Med utgång i dessa dokument började vi samarbeta med både Wikimediaorganisationer och FN-organ för att starta arbetet. Vi samarbetar med FN:s miljöprogram och undersöker möjligheterna att släppa deras Protected Planet under en fri licens så att det kan användas på Wikidata, och vi är i kontakt med teamet bakom tävlingen Wiki Loves Earth för att se, ifall en en sådan uppladdning är möjlig, hur databasen skulle kunna bidra till att förbättra tävlingen. Vi jobbar även med FN:s miljöprogram och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation för att tillgängliggöra innehåll om biologisk mångfald och hälsa på Wikimediaplattformarna och förbättra kampanjen WikiForHumanRights som i år fokuserar på "rätten till en hälsosam miljö". Vi jobbar med Encyclopedia of Life och Wikimedias volontärer för att skapa Wikipediaartiklar baserade på data om arter, ett område där det finns stora luckor på plattformarna.

Vi har även startat ett flertal projekt med koppling till könsobalansen på Wikimediaplattformarna. Vi arbetar med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation för att förbättra täckningen av kvinnor inom jordbruk och av hur biologisk mångfald, jordbruk och livsmedelsproduktion påverkar kvinnor; vi arbetar med FN:s befolkningsfond, Unesco och Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att hitta kvinnor som saknas på Wikipedia; vi arbetar med Svenska Institutet och flera andra partners för att identifiera möjligheter att skala upp vårt arbete med att minska könsobalansen under de kommande åren.

Så arbetet är nu i gång, partnerskap formas och vi har samtal med rörelsens organisatörer. Med tanke på att FN är en stor organisation som rör sig förhållandevis långsamt så är vi positivt överraskade med vad vi redan har uppnått. Det finns fortfarande ett behov av att förtydliga allas roller och ansvarsområden inom rörelsen när vi arbetar med FN-organ kring innehållspartnerskap, det vill säga vad hubben respektive andra aktörer inom rörelsen måste göra. Med mer koordinering och samarbete inom området kommer större möjligheter att sprida fri kunskap från organen till Wikimediaplattformarna och att se till att den återanvänds och integreras.

En sista möjlighet, som vi inte ens var medvetna om i början av projektet, är att flera FN-organ är intresserade av att anlita Wikimedians in Residence för att tillgängliggöra sitt innehåll på plattformarna. Vi är övertygade om att det kan skalas upp, så under 2022 kommer vi att undersöka hur det kan göras med ett fokus på hållbarhet och mångfald, och hur vi kan samarbeta med partners och andra aktörer i rörelsen för att dra nytta av varandras erfarenheter.

Notes

  1. UNEP är inte ett specialiserat organ utan sorterar under FN:s huvudkontor. Det innebär att det är huvudkontoret snarare än UNEP själva som bestämmer över deras upphovsrätt. FAO och WIPO, å andra sidan, har sina egna upphovsrättspolicyer. Förändringen hos UNEP är därför betydande, då den kan fungera som en förebild för andra program.