Verksamhetsberättelse 2021/Story: Vi kartlägger Wikimediarörelsens önskemål inom innehållspartnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Annual Report 2021/Story: Investigating what the Wikimedia movement is wishing for regarding partnerships. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2021

I den här Storyn fokuserar vi på vårt arbete med att kartlägga Wikimediaorganisationers arbete med innehållspartners, vad de vill göra mer av, vilka problem de har samt vilket stöd eller vilken koordinering de efterfrågar. Innehållspartnerskap är ett område som många Wikimediaorganisationer har stor erfarenhet av och där de behöver mer utbyte och utveckling av en gemensam vision.

Behovsundersökningen syftar till att identifiera de områden och den kompetens som vi redan har och komma fram till hur vi kan hjälpa varandra mer för att kunskaperna ska kunna komma till nytta. Vi behöver bli bättre på att förstå Wikimediarörelsens behov inom innehållspartnerskap. För att ta reda på de specifika behoven måste vi sammanställa kunskap från aktuella frågeställningar om hur vi bland annat arbetar med kulturarvsinstitutioner i olika regioner.

Intervjuerna har formen av ett öppet samtal där vi börjar med vad- och hur-frågor kring den nuvarande situationen med partners. Senare går vi vidare till behov och önskemål för framtiden. En viktig del av vår undersökning är att vi försöker identifiera nya samarbeten inom Wikimediarörelsen och att göra vårt arbete mer globalt och gränsöverskridande. Dessutom ser vi det som en introduktion till utvecklingen av tematiska hubbar och de möjligheter detta erbjuder.

Vi har haft samtal och intervjuer mer personer från knappt 40 Wikimediaorganisationer. Vi har sorterat svaren i teman som utgår från behoven och hur stödstrukturerna kan komma att se ut.

Intervjuerna spelades in på video för att kunna följa längre resonemang. Under diskussioner kan idéer och förslag komma fram från erfarenheter. Dessa resonemang kan bli kvalitativa snarare än kvantitativa, vilket också är värdefullt att ta med i slutsatserna. Diskussionerna kan vara en utgångspunkt för att bygga nätverk och arbetsgrupper som kan stödja avgränsade tematiska områden i den befintliga strukturen.

Ett behov som har uttryckts är att kunna ha tillgång till ett nätverk av människor med olika kompetenser. När man arbetar med Wikimediaplattformarna är det som på många andra områden, nätverket växer under åren. Något som kan skilja sig gentemot andra branscher är att vi är utspridda över större ytor och kommunicerar i många olika kanaler. Det finns därför ett behov att kunna navigera bland all den kunskap och information som finns, och att hitta snabbare sätt att etablera ett nätverk.

Något som också är viktigt i det långa loppet är att vårt arbete och dess resultat sprids och marknadsförs. Genom att uppmärksammas på flera olika ställen, i olika kanaler och av olika aktörer kan det skapa medvetenhet om nyttan som uppstår genom fri kunskap. Detta underlättar fortsättningen och skapandet av nya projekt.

Just nu arbetar vi med att sammanfatta våra samtal och intervjuer. Nästa steg är att analysera resultaten och sätta igång med att prototypa ett antal tester för olika lösningar. Vi måste göra detta i nära samarbete med våra respondenter – vi arbetar ju mot samma vision.

Vårt arbete kommer dessutom att bli ett underlag till framtida externa diskussioner om vad som är möjligt att implementera år 2022. Arbetsprocessen kommer nu att fokusera mer på att ta fram prototyper, testning, analys och förbättringar inom gemenskapen. Ett praktiskt tillvägagångssätt är att definiera områden för utveckling och skapa arbetsgrupper med mer konkreta mål.