Budget

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inför varje verksamhetsår förbereder föreningen en budget. Ett första utkast skickas in till Wikimedia Foundation som en del av vår ansökan om verksamhetsbidrag. Sedan 2017 beslutar styrelsen om den slutliga budgeten och informerar om den på årsmötet.

Budgeterade intäkter 2010-2023

För muspekaren över staplarna för att se fördelningen av inkomsterna mellan FDC (senare WCF) och Övrig inkomst.

Budgetdokument

Budget 2010 · Budget 2011 · Budget 2012 · Budget 2013 · Budget 2014
Budget 2015 · Budget 2016 · Budget 2017 · Budget 2018 · Budget 2019
Budget 2020 · Budget 2021 · Budget 2022 · Budget 2023

För information om hur dokumentet bör läsas, se /Om budgetdokumentet.