Extra årsmöte 2011-11-22/Verksamhetsplan 2012/sv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Luafel i package.lua på rad 80: module 'Module:Languages/List' not found.+/−

År 2012 kommer att bli Wikimedia Sveriges femte verksamhetsår. Föreningen har genomgått en stort tillväxt, och den nuvarande storleken ger möjligheter som verkade orealistiska när den grundades 2007. Vi är på väg att bli en bra etablerad och professionellt agerande förening med missionen att göra kunskap fritt tillgänglig - genom att stödja frivilliga, sprida igeologin eller göra större saker som är svårare att organisera helt i gemenskapen. Dock innebär detta också att det behövs en strategi bakom drivna projekt för att säkerställa att den tillgängliga kapaciteten används mest effektivt för att få den största möjliga effekten mot vår gemensam mission.

Under några tillfällen utvecklades därför tillsammans med några medlemmar ett utkast på en vision av vad vi vill uppnå på lång sikt. Visionen är strukturerad i fem viktiga intressgrupper som föreningen vill samverka med, så kallade stakeholders, med några visioner för varje grupp. Baserat på detta utvecklades med SMART-metoden en lång lista av möjliga målsättningar som kunde nås inom ett år. Ur denna lista utvaldes 10 operativa målsättningar som föreningen vill nå nästa år, grupperade på stöd till gemenskapen, kvalitet och outreach. Inom varje mål skall senare utvecklas detaljerade åtgärder och projekt som (detalj-)planeras och realiseras tillsammans av både frivilliga och projektledare.

Vision

Visionen är uppdelad på intressenter (stakeholders, utan inbördes ordning). När nedanstående är uppfyllt är vi "klara" med vår mission.

Användare/läsare (users)

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.

Skribenter (editors)

 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Innehållsägare (contributors of content)

 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Utbildingsinstitutioner (teaching institutions)

 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education)

 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Operativa mål för år 2012

Stöd till gemenskapen

 • Kvaliteten och mängden på innehållet är tyvärr alltför ofta beroende av teknisk utrustning. Detta projekt syftar till att skapa en rutin för att hjälpa gemenskapen att få tillgång till sådan utrustning såsom (men inte nödvändigtvis begränsat till) inscanning, foto- och videoutrustning genom att skapa en välutrustad teknikpool eller låna särskild teknik.
 • Målet är att utlånandet ska ha lett till uppladdningar vid minst 50 olika tillfällen.
 • En koordinator som hanterar inköp, förfrågningar och ser till att utrustning kommer till rätt person kommer att utses.
 • Hjälpa gemenskapen att få tillgång till referensverk av olika slag. Dessa är viktiga för att öka kvaliteten på innehållet, men är ofta svåra att få tag på eller dyra att köpa in.
 • Detta görs genom hjälp till utlåning, inköp, kontakter för att få tillgång till databaser och liknande.
 • Under 2012 förbättras och källbeläggs 100 artiklar.
 • En koordinator som sätter upp rutiner och hanterar inköp och utlåning kommer att utses.
 • Även om Wikimediaprojekten helt skapas av gemenskapen, utförs det mesta av arbetet av enskilda bidragsgivare som arbetar indviduellt och med lite kommunikation. Och även om Wikimedias genomslag har visat att det är effektivt trivs inte alla bidragsgivare med arbeta på detta sättet. Syftet med programmet är därför att arrangera träffar för att sitta tillsammans och redigera (så kallade edit-a-thons). Träffarna kommer att vara tematiska och temat utses gemensamt.
 • Målet är att arrangera sådana en gång i kvartalet (det vill säga fyra stycken under 2012) och med fem till tio personer närvarande, varav fem nya varje gång.
 • Resebidrag kommer att ges för att kunna närvara.
 • En projektledare för att koordinera detta kommer att utses.
 • Projektet ska täcka kostnader som uppstår under ideellt drivna projekt ur gemenskapen och är fortsättningen av projekt som t.ex. fotosafaris, mässor eller gemenskapens projekt.
 • Ett system hur ansökningar ska behandlas måste utvecklas.
 • En projektledare för att koordinera projektet kommer att utses.

Kvalitet

 • Nästan 50% av Wikipedialäsare från Sverige använder engelskspråkiga Wikipedia.
 • Projektmålet är att identifiera orsaker varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia, och eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet.
 • Projektet genomförs som en C-uppsats i samarbete med ett universitet eller högskola
 • Accesstatistik görs tillgängligt på toolservern
 • En projektledare för att koordinera detta plus en eventuell utvecklare kommer att utses.
 • Genomföra användarundersökningar så att vi har faktabaserat underlag på vad läsarna faktiskt tycker, vilket kan ligga till grund för förbättringar.
 • Genomförs som C- eller D-uppsatser.
 • Målet är att genomföra två sådana på höstterminen.
 • Inom "Wiki skills" kommer Wikimedia Sverige att ansvara för att göra en behovsanalysrapport. Behovsanalysen är inte i första hand inriktad på Wikipedia utan på användning av wikis och gemensamt (collaborative) lärande. Rapportens preliminära deadline är 2012-04-28.
 • Att göra kunskap fri och tillgänglig är Wikimedias syfte, både genom att skapa fritt material med frivilligt arbete eller genom att släppa matrialet fritt. Innehållsägare som myndigheter, kulturinrättningar eller offentliga mediaföretag har stora mängder av offentligt finansierat matrial, men fattar dels inte värdet av fri och tillgänglig kunskap, och har dels fördomar, missförstånd och rädsla för fria licenser.
 • Målet är att sätta upp 5 nya samarbeten med stor publicitet att fungera som exempel. Ett yttligare mål är 5 framträdande återanvändningar av det här frisläppta matrialet.
 • Verktyg är bland annat workshops med relevanta persongruppar om upphovsrätt och Wikip/media, gemensamma projekt som till exempel gemensamma evenemang, tävlingar, PR, QR-kodprojekt etcetera, detaljerad användningsstatistik för att demonstrera Wikip/medias publicitet, politisk påverkan och så vidare. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med Europeana Awareness projektet.
 • En projektledare för att koordinera detta plus en utvecklare kommer att utses.
 • Wikimedia Commons samlar utbildningsbildmaterial som tas av frivilliga fotografer, bland annat byggnader och geografiska objekt. Några motiv är omöjliga att fotografera från marken, till exempel öar och parkanläggningar. För andra objekt som slott eller kyrkor öppnas ett nytt intressant perspektiv från luften. Målsättningen är att få 200 fria flygfoton över hela Sverige.
 • Bilderna ska tas av frivilliga med ballong, flygplan eller helikopter.
 • En prioritetslista skall utvecklas av communityn.
 • Rättsituationen i Sverige skall undersökas och påverkas, och hjälp i juridiska frågor ska ges till fotografer.
 • En projektledare för att koordinera detta kommer att utses.

Outreach

 1. Ta fram utbildnings- och informations material i Projekt:Wiki-skills, (även tillsammans med Verksamhetsplan 2012/Undersökningar)
  • projektets mål är att:
   • Utveckla kompetenser för gemenskapsledarskap, kollektiva beslutskompetenser, konfliktlösningskompetenser, styrningskompetenser etc. samtidigt som det bidras till en tillväxt av en lärande och arbetande gemenskap.
   • Förbättra kompetensen att samarbeta med andra för att redeigera och utveckla texter
   • Värdera existerande kulturellt arv
   • Tillgängligörande av digital baskunskaper
  • Leverablerna är bland annat en guidebok för lärare och en video med samlade erfarenheter.
  • Ansvarsområden för Wikimedia Sverige är
   • skapa en användarbehovsrapport (tillsammans med undersökningar)
   • disseminera projektet för Wikimedias gemenskaper
 2. Universitet (lär lärarna-program)
  • Med Wikimedia Foundations positiva erfarenheter från Public Policy Inintiative ska vi anpassa dem för svenska förhållanden och återupprepa dem här. Målet är att översätta utbildingsmaterial och hitta två utvalda univiersitet där det finns personal som är eldsjälar och har dokumenterad erfarenhet av Wikipedia.
  • Målet är att vara redo att slutföra två sådana pilotprojekt 2013.
 3. Gymnasieskolor (studentklubbar)
  • Vidareutveckling av projekt med Wikipediaklubb på gymnasieskola.
  • Under förutsättning att pilotprojektet fungerar ska information för att stimulera skapandet av nya gymnasieklubbar spridas. Målet är att starta en sådan under 2012.
 4. Europeana Awareness
  • Europeana är ett paneuropeiskt projekt för att samla allt kulturellt material och göra det tillgängligt via ett API. De delar våra mål och har redan släppt all sin metadata under CC-0.
  • Detta projekt kommer att engagera GLAM-institutioner och få dem att bli medvetna om Europeanaprojektet.
  • Målet är att ha en GLAM-wikikonferens med minst 20 deltagande GLAM-institutioner som deltagare.
 • Ta kontakt med organisationer som är främjare av kunskap och utbildning, och skaffa en kontaktperson för att kunna inleda samarbete.
 • 2 medlemmar ska hålla föredrag på FSCONS, och Wikimedia Sverige ska ha en monter eller liknande där.

Möjliggörande

 • Medlemmar: Föreningen har 250 medlemmar som betalar medlemsavgift.
 • Kommunikation: Vi skickar ett nyhetsbrev och en chapters report varje månad, och uppdaterar alla relvevanta rapportsidor på meta regelbundet. Alla förfrågningar till föreningen svaras på inom en arbetsdag.
 • Ekonomi: Vi upfyller krav av Svensk Insamlingskontroll. Föreningen kan anställa personer utan F-skattesedel direkt.
 • Fundraising: Fas B finansieras med maximal 70% av WMF, budget år 2013 beror på mindre än 50% på WMF.
 • Organisationsutveckling av föreningen och styrelsen för att få en välfungerande förening.

Budget 2012

Program

FTE Investeringar
Fas A Fas B Total Fas A Fas B Total
FTE FTE FTE SEK SEK SEK
Stöd till gemenskapen
Teknologi 0.03 0.02 0.05 100000 50000 150000
Referensarbeten 0.01 0.1 0.11 2000 20000 22000
Gemenskapens projekt 0.05 0.05 0.1 75000 75000 150000
Edit-a-thons 0.06 0.05 0.11 30000 30000 60000
Total 0.15 0.22 0.37 207000 175000 382000
Kvalitet
Undersökningar 0 0.04 0.04 0 5000 5000
Innehållsdonationer 0.2 0.1 0.3 30000 20000 50000
Identifiera kvalitetsbrister 0 0.08 0.08 15000 0 15000
Flygfoton 0.01 0.01 0.02 10000 10000 20000
Total 0.21 0.23 0.44 40000 50000 90000
Outreach
Wiki-skills 0.26 0 0.26 77382 0 77382
PPI 0 0.1 0.1 0 50000 50000
Studentklubbar 0 0 0 0 0 0
Skapa kontakter 0 0 0 0 0 0
Europeana Awareness 0.73 0 0.73 20000 0 20000
Total 0.99 0.1 1.09 97382 50000 147382
Möjliggörande
Administration 0.04 0.02 0.06 30000 20000 50000
Intern kommunikation 0.03 0.01 0.04 5000 0 5000
Bokföring/Ekonomi/Revisor 0.02 0.01 0.03 25000 25000 50000
PR 0.05 0.02 0.07 30000 10000 40000
Fundraising 0.1 0.05 0.15 10000 0 10000
Juridisk rådgivning 50000 0 50000
Kontorshyra 40000 10000 50000
Kontorsutrustning 40000 20000 60000
Styrelsens resor 50000 0 50000
Anställdas resor 50000 30000 80000
Årsmöte 10000 0 10000
Total 0.24 0.11 0.35 340000 115000 455000
TOTAL 1.59 0.66 2.25 684382 390000 1074382

Summary

One FTE corresponds to costs of 700000 SEK.

Staff Investeringar Total
Per focus area FTE SEK % SEK % SEK %
Community support 0.37 % 382000 % %
Quality 0.44 % 90000 % %
Outreach 1.09 % 147382 % %
Enabling 0.35 % 455000 % %
Total 2.25 1560000 % 1074382 % 100%


Fas A Fas B Total
SEK SEK SEK %
Costs 1797382 837000 2634382
General provision (security) 111300 46200 157500
Total 1908682 883200 2791882
Project grants 715200
Wiki skills 203000 203000
Europeana Awareness 412200 412200
Other grants 100000 100000
Other revenues 95000
Surplus / reserves 2010 50000 50000
Member fees 15000 15000
Donations 30000 30000
Need 2011 1198482 783200 1981682