Projekt:Påverkansarbete 2016/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3202 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3202 (FDC: Arbetstid) 113000 Ta fram material och planer inför kontakter med beslutsfattare. Fokus för året ligger på material som bidrar mot:
3202 (FDC: Övriga kostnader) 101000 Resor (2 evenemang i Sthlm, 2 i Gbg, 1 Almedalen) samt kostnader för trycksaker för att uppnå T.2.2b.
3202 (Eget: Arbetstid) 37500 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.2.2b - Samtal med 17/20 yrkesverksamma politiker.
3202 (Eget: Arbetstid) 17500 Detta står för hälften av Dimis lön för arbetet i Bryssel (resten kommer från KÖK). Dimi arbetar främst mot:
3202 (Eget: Övriga kostnader) 40000 saknas
Tidplan:

Påbörjas 2016-01-01. Avslutas 2016-12-31. 

Ledningsrapport: 
Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Gått igenom Opinionsbildningsstrategi med Anna.
 • Planerat runt utfallet av BUS-rättegången.
 • Arbete runt FoP i EU kommer att dra igång i slutet av maj (både då en konsultation ska in i juni samt då vi vill få flera org. att skriva brev där de stödjer vår position runt FoP och behovet av en lagändring).
 • Diskussioner om att koordinera en del arbete med länderna i norra Europa har påbörjats.
 • Deltagande under Almedalsveckan.
 • Upprepade möten med SCB om deras licensval för sin data.
 • Ett dokument om varför CC0 bör användas av myndigheter har tagits fram.
 • Konsultation om Freedom of Panorama (FoP) i EU har besvarats.
 • Inskickat remissvar till EU-kommissionens upphovsrättsförslag.

.

 • Vi har tagit fram en del material för arbetet, bl.a. om CC0.
 • Vi har deltagit på Almedalen 2016.
 • Vi har utökat vårt nätverk med 3 personer i central ställning.
 • Vi har bidragit med information för att stärka användandet av fria licenser och att material skapade med offentliga medel ska vara under public domain.
 • Vi har arbetat med att införa Freedom of Panorama i Europa både genom vårt arbete i Sverige runt offentligkonst och genom Dimis arbete i Bryssel.
 • Genom vårt arbete med remisser samt konsultationen med Europeiska kommissionen har vi arbetat för en harmonisering av copyright-lagstiftning i Europa och världen.
 • Budget 309000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 309000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: