Verksamhetsberättelse 2022/Story: Utveckling och förbättringar av strategiskt viktiga verktyg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur vi fortsatt utveckla föreningens förmåga att ge stöd till de volontärutvecklare som ansvarar för strategiskt viktiga verktyg. Föreningens utveckling av tre verktyg har fortsatt och vi har undersökt behov och intresse av att samarbeta med oss genom enkäter och ett stort antal diskussioner.

Demonstration av en nyutvecklad funktion i OpenRefine – automatisk matchning av filnamn med befintliga filer på Wikimedia Commons. Detta var första steget till att implementera en filuppladdningsfunktion i OpenRefine, vilket slutfördes senare under året. Tack vare det arbetet har volontärer och GLAMs kunnat använda sig av programmet för att ladda upp nästan 30 000 filer.

Wikimedia Sverige arbetar på att etablera en tematisk hubb för innehållspartnerskap de kommande åren. Vi vill upprätta de organisationella strukturerna, den infrastruktur och den kapacitet som behövs för att arbeta strategiskt och långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för innehållspartnerskap – inte bara i Sverige utan globalt. En viktig pusselbit i det arbetet är att arbeta vidare med de specialiserade verktyg som kan användas för att göra innehåll tillgängligt på Wikimediaplattformarna. Det kan exempelvis handla om att ett museum digitaliserat dokument eller fotografier och vill ladda upp dem på Wikimedia Commons i en så kallad massuppladdning där tusentals filer med tillhörande metadata laddas upp med hjälp av ett verktyg, istället för manuellt. I dagsläget finns det en uppsjö olika verktyg de kan välja bland för att genomföra uppgiften, och det är inte alltid lätt att identifiera det som är bäst lämpat och värt att investera tid i att bemästra.

Vi har i Verksamhetsberättelse 2021 beskrivit varför detta prioriterats, samt berättat om det förberedande experimentella arbetet som skett.

Arbetet med att stödja underhållet och vidareutvecklingen av befintliga verktyg som är av strategisk betydelse för framgångsrika innehållspartnerskap har under året tagit flera viktiga steg.

Arbetet med att bidra till underhållet och vidareutvecklingen av de tre verktygen Pattypan, ISA Tool och OpenRefine har fortsatt under 2022. Detta kontinuerliga arbete har varit viktigt för att både förbättra vår förståelse för kostnaderna av insatserna och fördjupa vårt samarbete med de olika volontärutvecklare vi arbetat med. Genom ett par mindre externfinansierade uppdrag har vi även kunnat bidra med viss vidareutveckling av ny funktionalitet när volontärutvecklarna inte varit intresserade av att ta sig an uppdraget.

Parallellt med detta praktiska arbete har vi sammanställt vilka verktyg som används i Wikimediarörelsen och genomfört undersökningar och intervjuer för att förstå vilka av dessa verktyg som är mest prioriterade av olika målgrupper. Denna kunskap har sedan fungerat som underlag för de diskussioner vi genomfört med ett stort antal olika intressenter.

Det finns ett stort intresse att engagera sig i arbetet och stödja oss att komma vidare. Flera Wikimediaföreningar med teknisk kompetens i sina team säger sig vara villiga att avsätta personaltid till arbetet kommande år, vilket vi ser som en stor framgång. Till exempel diskuterar vi med Wiki Movement Brazil User Group om hur de kan bidra med sin expertis runt hur verktygen kan göras mindre resurskrävande, vilket ofta krävs i fattigare länder där internetanvändning annars blir för kostsam. Detta är en viktig pusselbit för att öka mångfalden av vårt material och undvika att personer och organisationer stängs ute från arbetet. Vi diskuterar även med Wikimedia Deutschland om hur vi kan arbeta tätare runt verktyg kopplade till Wikidata och Wikibase samt dela kunskap och erfarenheter.

Det är dock ännu oklart hur långsiktig finansiering bäst kan organiseras, vilket är en av de utmaningar vi kommer att fokusera på under 2023.