Verksamhetsberättelse 2022/Story: Wikimedia Sverige utökar sitt hållbarhetsarbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på hur föreningen under 2022 samtidigt har försökt förtydliga sin negativa klimatpåverkan, och stärka partnerskap för att förbättra Wikimediaplattformarna som källa till information om klimat och miljö.

Sveriges kung öppnar konferensen Stockholm+50, där Wikimedia Sverige fått en exklusiv möjlighet att delta.

Wikimedia Sverige har under 2022 intensifierat sitt hållbarhetsarbete på klimatområdet. Det gäller dels samarbeten och partnerskap för att tillgängliggöra kunskap om klimat, miljö och global uppvärmning. Dels gäller det också arbetet att som förening synliggöra verksamhetens klimatpåverkan, och hur den negativa påverkan kan minskas och den positiva påverkan kan stärkas.

Under 2021 fick Wikimedia Sverige hjälp av konsultbyrån Deloitte, att som pro bono-verksamhet ta fram en metod och en mall för att beräkna klimatpåverkan av föreningens verksamhet. Det gjorde att föreningen till årsmötet 2022 kunde ta fram en första hållbarhetsrapport, för att presentera den första tillämpningen av mallen till föreningens medlemmar samt diskutera hur den kan förbättras och tas vidare. Under hösten 2022 fick Wikimedia Sverige återigen hjälp av Deloitte, att under deras pro-bono-dag “Impact Day” förbättra mallen och metoden, för att få fram mer exakta siffror. Arbetet började sent 2022 att tillämpa mallen och metoden, för att presentera en bättre rapport till årsmötet 2023.

Wikimedia Sveriges arbete har dock även en positiv inverkan på klimatarbetet. Föreningen kan genom samarbeten och partnerskap, i Sverige och globalt, med Wikipedia och Wikimedia Commons som utbildningsresurs, stärka tillgången till kunskap på klimatområdet och därigenom bidra till att allmänheten får bättre tillgång till information om klimat- och miljöfrågor.

Under 2022 intensifierade Wikimedia Sverige detta arbete. Föreningen deltog på UNEP:s femtioårsfirande i Stockholm, Stockholm+50, och knöt kontakter och fick nya lärdomar. Tidiga samtal har förts med bland annat Naturskyddsföreningen, och samarbetet med bland annat Unescorådet och biosfärkoordinatorn har skett för att stärka tillgången till kunskap om biosfärområden. Dessutom har föreningen diskuterat med bland annat FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, samt Internationella Energirådet, IEA, för att bidra med deras expertkunskap på Wikimediaplattformarna, och utfört sådant arbete i praktiken.

Arbetet med innehållspartnerskap, med särskilt fokus på klimat och miljö, såväl som arbetet med att förtydliga föreningens negativa klimatpåverkan, kommer att fortsätta under 2023.