Verksamhetsberättelse 2019/Story: Att ge tillgång till små bidrag globalt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

Den här Storyn beskrivs vårt projekt med små internationella bidrag för utbildning och utåtriktade aktiviteter inom GLAM-sektorn i länder i Afrika och Mellanöstern där den tillgängliga informationen om GLAM-institutioner är begränsad. Baserat på vår fleråriga erfarenhet av att ge bidrag till wikimedianer i Sverige möjliggör det här projektet för rörelsen att utnyttja sina nätverk för att engagera lokala gemenskaper och rekrytera nya wikimedianer i de områden där de behövs mest.

I flera år har vi inom projektet stöd till gemenskapen erbjudit ekonomisk ersättning till wikimedianer i Sverige som genomför olika projekt. Varje år har vi stöttat flera aktiviteter, som till exempel workshopar och skrivstugor, fotosafaris och pressackrediteringar till konserter och andra evenemang.

Projektet FindingGLAMs gav oss möjlighet att utöka stödet till initiativ från gemenskaperna även utanför Sverige. Projektet tydliggjorde att mängden tillgänglig data från olika delar av världen inte är balanserad, och därför gav vi företräde till aktiviteter inom GLAM-sektorn på utanför Europa och Nordamerika.

Information om stödet skedde främst genom direktkontakter med chapters och användargrupper vilka visat intresse för stöd och aktiviteter. Gensvaret från gemenskapen var bättre än förväntat och den budgeterade summan tog slut inom några veckor. Sex organisatörer i Botswana, Ghana, Nigeria, Guinea, Sydafrika och Iran beviljades stöd för att genomföra nio olika projekt i början av 2020. Alla organisatörer representerade chapters eller användargrupper och hade därmed redan kontakt med wiki- och GLAM-nätverk, och dessutom goda erfarenhet av utåtriktat arbete. Eventen fokuserade till största delen på att introducera bibliotekarier och arkivarier till Wikidata och öppna data.

Urvalet av beviljade ansökningar var annorlunda än i det svenska stödprogrammet, där mottagarna är enskilda individer som söker stöd för enskilda evenemang (till exempel att fotografera på en konsert) eller oberoende grupper som ordnar en fotosafari eller en skrivstuga. I det här internationella projektet valde vi dock att inrikta oss på organisationer, då de redan har vana av att organisera aktiviteter, har nätverk och gemenskaper och dessutom har kontakter inom GLAM-sektorn.

Ett problem som uppstod vid kommunikation med flera bidragssökare var att de hade föredragit att få stödet i förskott, snarare än att vänta på ersättning av evenemagets faktiska kostnader. Ersättning av faktiska kostnader är det normala förfarandet för stödprojektet, och något som har fungerat bra med den svenska gemenskapen. Baserat på osäkerhet gällande projektets revision tog vi det säkra före det osäkra och använde samma regler även i detta internationella sammanhang. En möjlighet att erbjuda stödet i förskott hade underlättat för flera lokala organisationer, men som en försiktighetsåtgärd valde vi att hålla oss på känd mark.

Trots projektets begränsade omfattning visade det att det finns ett stort intresse för att organisera utåtriktade utbildningsaktiviteter inom Wikimediarörelsen i Afrika och Mellanöstern. Men det visade också att bristande resurser är ett uppenbart problem. Punktinsatser som det här projektet är inte en ideal lösning, men det kan ge positiva effekter. Evenemangens omfattning och inriktning imponerar, och närheten mellan Wikimediarörelsen och kulturarvs- och utbildningsinstitutionerna är en styrka i projektet.

För Wikimedia Sverige var det här ett viktigt projekt, genom vilket vi lärt mycket och också identifierat områden där vi behöver fortsätta undersöka sätt att underlätta och effektivisera den här typen av evenemangsstöd framöver.