Verksamhetsberättelse 2019/Story: Fortsatt samarbete i norra Europa genom WikiNEM

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

I den här Storyn beskriver vi hur fysiska möten underlättar regionala partnerskap och gemensamma initiativ. Det av oss initierade Wikimedia Northern Europe Meeting lever vidare.

Efter det första Wikimedia Northern Europe Meeting som var i Stockholm 2018 tog Wikimedia Eesti (Estland) över där vi lämnade av och åtog sig att arrangera mötet 2019. Under Wikimania i Stockholm hade vi en träff där tillgängliga representanter för Wikimediaorganisationer från norra Europa diskuterade vad som fungerade bra och kunde återanvändas och vad som kunde förbättras. Varianten med open space-möte fungerade bra i Stockholm och under dagarna i Tallinn och Tartu användes en kombination av open space och mer strukturerat program.

Möjlighet att delta på WikiNEM erbjöds till både Wikimedianer och de volontärer som varit med under Wikimania; tre svenska volontärer och en från Wikimedia Sveriges personal deltog. Under mötet var vi med på både spåret för nya inom gemenskapen och spåret för veteraner. Diskussionerna under dagarna rörde både sätt att förbättra och komma vidare med gemensamma projekt, sätt att fortsätta samarbeta och arbete med framtida WikiNEM-möten.