Verksamhetsberättelse 2019/Story: Wikipedia i biblioteken – samarbete och lokala aktiviteter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

I den här Storyn fokuserar vi på hur bibliotek kan användas som nav och mötesplatser för dem som vill engagera sig för fri kunskap och bidra till Wikimediaplattformarna.

Sverige består av 290 kommuner och lagen säger att det måste finnas minst ett bibliotek i var och en av dem. Alla medborgare ska ha närhet och tillgång till den kunskap och information som biblioteken erbjuder. Genom att samarbeta med bibliotek har vi många möjligheter att nå ut till nya platser och till människor som är intresserade av att bidra till fri kunskap.

Fysiska möten har flera fördelar, i synnerhet på ställen som är fyllda med kunskap som kan användas som källor, vilket ger en mängd olika perspektiv. Om det finns experter där som vet hur man navigerar bland dem är värdet ännu större. Sveriges rikstäckande bibliotekssystem är en mycket värdefull resurs. Vi behöver oberoende arenor där vi kan diskutera internets framtid och vad som vi vill göra med internet. Biblioteket är en bra plats för att ta steget från passivt deltagande till att aktivt utveckla sina digitala färdigheter. Tillsammans kan vi skapa program och aktiviteter som tar upp frågor om deltagande, kunskap och integritet.

Inom projektet Wikipedia i biblioteken 2019 arbetade vi tillsammans med Kungliga biblioteket med en satsning som heter Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är indelat i två delar: vi har bidragit med en utbildningskurs på den digitala lärplattformen Digiteket och år 2020 kommer vi att besöka fem bibliotek i Sverige för fortbildning av upp till 125 bibliotekarier. Under vår rundresa kommer vi att genomföra workshops för att se om det är möjligt att introducera fri kunskap till bibliotekens regelbundna aktivitetsprogram. Vi hoppas att kunna använda vårt nätverk av intresserade bibliotek runt om i riket på ett sätt som inte var möjligt innan. Där hoppas vi engagera lokala Wikimediagemenskaper på regelbundna fysiska möten.