Verksamhetsberättelse 2019/Story: Tack vare noggranna förberedelser engagerar vi den globala WikiGap-gemenskapen på ett effektivt sätt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

I den här Storyn beskriver vi WikiGap-kampanjen som var ett effektivt sätt att stödja Wikimediagemenskapens insatser. Tack vare detaljerad dokumentation och ett omfattande arbete för att effektivisera organiserandet lyckades vi med att anordna kampanjen på blott en (intensiv) månad. Den noggranna dokumentationen gjorde det möjligt för en nyanställd att leda arbetet med kampanjen.

Att organisera WikiGap 2019 gick inte till på samma sätt som 2018. Sveriges regering tillträdde inte förrän den 22 januari, varför det svenska Utrikesdepartementet inte kunde bekräfta om de skulle kunna delta i kampanjen förrän tidigt i februari. För oss innebar det att det arbete som 2018 tog över tre månader att utföra nu fick genomföras på endast en månad. 2018-års WikiGap var lyckligtvis väl dokumenterat. Det fanns mycket material som kunde uppdateras och återanvändas, vilket gjorde det möjligt för Utrikesdepartementet och Wikimedia Sverige att agera snabbt och informera Sveriges ambassader runt om i världen samt Wikimedias volontärer på ett skyndsamt sätt. En annan faktor som möjliggjorde kampanjen, trots den korta förberedelseperioden, var att flera av de lokala organisatörerna hade varit med året innan och därför var bekanta med kampanjens struktur och organisation. Vårt samarbete med Utrikesdepartementet gick bra och arbetet framskred snabbt.

På konferensen Wikimania i augusti 2019 organiserade Utrikesdepartementet och Wikimedia Sverige en workshop om WikiGaps framtid. Tidigare organisatörer bidrog med sina erfarenheter och vi kunde identifiera flera sätt att vidareutveckla kampanjen och öka engagemanget. Utrikesdepartementet bjöd även in 2018- och 2019-års organisatörer till en mottagning i Arvfurstens palats i Stockholm som en del av Wikimania. De fantastiska volontärerna kunde träffa varandra, byta ut erfarenheter och diskutera kampanjen. Gustaf Lind, tidigare ambassadör för mänskliga rättigheter, och John Andersson, Wikimedia Sveriges verksamhetschef, höll tal under mottagningen. Evenemanget var fullsatt och ansågs av flera att vara ett av Wikimanias höjdpunkter.

Vi ser fram emot att få ännu större genomslag år 2020. Vi hoppas att kunna uppnå det genom en längre förberedelseperiod, mer erfarenhet från vår, Utrikesdepartementets och de lokala organisatörernas sida, samt ökad synlighet i sociala media. Kabinettssekreterare Annika Söder berättade på Wikimania att kampanjens tredje omgång kommer att genomföras under 2020, vilket mottogs med stor iver av gemenskapen. Våra planer för 2020 inkluderar även att vidare effektivisera arbetet genom att förtydliga vilka förväntningar vi har på våra samarbetspartners och vilken information vi behöver från dem. Vi hoppas även på att kunna genomföra WikiGap Challenge för andra gången (det genomfördes första gången under 2019) för att öka och fördjupa deltagarnas engagemang. Genom utökade kommunikationsinsatser, samarbeten med externa organisationer och intressanta priser kan det leda till ökat intresse.

Vår första investering, som var stor, bär nu frukt. Vi kan fortsätta att organisera kampanjen med mycket små kostnader och till och med skala upp den till en betydligt större storlek och säkerställa betydande resultat. För att upprätthålla intresset bland våra partners, media och volontärgemenskapen kommer vi också att undersöka möjligheterna att expandera initiativet WikiGap för att också omfatta andra ämnesområden där det just nu finns luckor på Wikipedia.