Verksamhetsberättelse 2019/Story: Att nå längre – nyhetsbrev, medlemsrekrytering och webbplats

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

I den här Storyn beskriver vi hur vi prioriterade att under 2019 utveckla vår kommunikation med föreningens medlemmar och alla andra som är intresserade av Wikimedia Sveriges arbete och fri kunskap. Vårt återupplivade nyhetsbrev och uppdaterade webbplats var viktiga byggstenar i denna insats. Vi började också arbeta med olika sätt att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Nyhetsbrev

Vi vill ge Wikimedia Sveriges medlemmar insikt i den rörelse de är en del av. Vi vill också att de ska känna att det finns möjligheter för dem att engagera sig i rörelsen på ett mer aktivt sätt genom att delta i våra aktiviteter och evenemang. För att uppnå detta återskapade vi vårt nyhetsbrev som varit vilande sedan 2015.

Vår tanke bakom designen av nyhetsbrevet var att det skulle vara lätt att konsumera, med korta texter och länkar till vidare läsning för den som vill veta mer. Nyhetsbrevet skickades ut första gången i juli och efter det i september och december. Sedan september samlar vi in statistik om hur många som öppnar nyhetsbrevet och klickar på länkarna i det. Hittills har det varit cirka 50% av mottagarna som öppnar brevet och 10% som klickar på någon länk – vilket är relativt högt.

Den 31 december 2019 var det 578 personer som prenumererade på nyhetsbrevet – de flesta av dem var föreningens nuvarande eller tidigare medlemmar. Alla kan dock prenumerera på nyhetsbrevet, inte bara våra medlemmar. Antalet prenumeranter kommer att öka i samband med att vi får fler medlemmar, men vi vill också få fler prenumeranter som ännu inte gått med i föreningen.

En annan aspekt av nyhetsbrevet som vi kommer att undersöka under 2020 är huruvida vi bör översätta det till engelska. Det finns volontärer, medlemmar och andra intresserade som föredrar att läsa på engelska.

Medlemsrekrytering

Vi vill göra Wikimediarörelsen till en folkrörelse i Sverige. Ett sätt att komma närmare detta mål är att öka vår medlemsbas. I början av 2019 hade föreningen 453 medlemmar, och i slutet 505 – en ökning på över 10%. Under 2020 vill vi växa ännu snabbare.

Vi har undersökt hur vi kan rekrytera nya medlemmar mer effektivt. Exempelvis kan vi göra det genom den kampanj i sociala media som vi skapade med hjälp av kommunikationsbyrån Wenderfalck.

Ett annat sätt att rekrytera nya medlemmar är att göra det aktivt på olika evenemang. På Wikimania var vi synliga både på Stockholms universitets campus och på flygplatsen i Arlanda. För att till fullo utnyttja synligheten tog vi fram ett dokument för personal och volontärer. Dokumentet innehöll grundläggande information om Wikimedia Sverige, svar på vanliga frågor, information om hur man kan gå med i föreningen och några rekryteringstips. Vi ser detta dokument som en utgångspunkt för mer aktiva rekryteringsinsatser på evenemang.

Webbplats

Vi vill göra det enkelt för potentiella medlemmar och samarbetspartners att få en översikt över Wikimedia Sveriges mål och hur vi arbetar för att uppnå dem. Vår webbplats är en viktig plats där denna information kan hittas. Webbplatsen förnyades under 2019 för att den bättre skulle uppfylla sin roll som en första introduktion till föreningen för dem som vet ingenting eller väldigt lite om oss.

Webbplatsen innehåller länkar till föreningens wiki för dem som vill läsa mer om vårt arbete. Under 2020 kommer vi att jobba vidare på att göra innehållet på wikin tydligare, särskilt på sidor som kan intressera föreningens medlemmar och andra besökare.