Verksamhetsberättelse 2019/Story: Vår globala volontärgemenskap i rampljuset

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2019

I den här Storyn beskriver vi de imponerande insatser våra volontärer gör för den globala gemenskapen. För att lyfta fram deras unika bidrag genomförde vi en riktad kommunikationskampanj under månaderna efter Wikimania.

Under konferensen Wikimania anställde vi en kommunikatör för att skriva en serie blogginlägg som fokuserade på de insatser den underbara globala gemenskapen gör. Vi fotograferade, intervjuade, dokumenterade, skrev och publicerade sedan inläggen på vår blogg. Fokus i blogginläggen låg på volontärernas arbete med kunskap kopplat till de globala målen för hållbar utveckling, se Synlighet genom Globala målen. Bloggposterna användes senare i en kommunikationskampanj i våra sociala kanaler.

För att genomföra kampanjen fick vi ett riktat bidrag från SIDA, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Genom arbetet kunde vi skapa medvetenhet om det viktiga arbete volontärer gör, och lyfta fram några av dem som förebilder för andra som är nya inom Wikimediarörelsen. Vi hoppas också att de volontärer vi lyft fram känner sig sedda och uppskattade i sitt fortsatta arbete.

Kampanjen gav oss också en möjlighet att öka förståelsen inom Sverige för vikten av fri kunskap för att skapa en bättre värld och att stärka medvetenheten om vårt varumärke. Det här är ett av stegen på väg mot att förändra och synliggöra organisationen för att kunna engagera flera grupper på olika sätt, som medlemmar, donatorer och volontärer.