Verksamhetsplan 2014/Idéer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här samlar vi idéer som kan uppfylla målen i Verksamhetsplan 2014. Märk varje idé med vilka mål de avses uppfylla.

Idé Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Grov kostnadsuppskattning
Identifiera nyckelpersoner/organisationer - hitta de som redan är organiserade 25.000 (10 dagar)
Identifiera tekniskt wikikunniga 12.500 (5 dagar)
Färdiga mallar för att korttidsanställa I.3.2 12.500 (5 dagar)
Batchuppladdningshjälp, media mot Commons I.3.2 I.3.3 150.000 (60 dagar)
Wiki Loves Monuments L.1.2 30.000? (12 dagar)
Wiki Loves Public Art L.1.2 150.000 (60 dagar)
Öppen databas för offentlig konst (ÖDOK) I.2.1 I.2.3 I.3.3 Helt beroende på ambitionsnivå
Wikidata, bättre information, kontinuerlig uppdatering I.3.2 25.000 (10 dagar)
WikiAir S.1.2 ? ?
Kvinnor på Wikipedia S.2.1 141.000 (US)
Umepedia L.1.2 100.000
Undersöka vad andra chapters har gjort/planerar
Wikifikaturné S.3.1 Helt beroende på ambitionsnivå
Fotosafaris S.3.1 S.3.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Skrivstugor S.3.1 S.2.1 S.4.1 S.3.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Resestipendium S.3.1 ? S.3.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Minibidrag S.1.2 S.3.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Underhåll av kontakter med ämnesexperter/institutioner S.4.1 25.000 (10 dagar)
Intyg till skribenter/ämnesexperter S.4.1 25.000 (10 dagar)
Peer review S.4.1 25.000 (10 dagar)
Teknikpool S.1.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Referenslitteratur S.1.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Gemenskapens projekt S.1.2 S.3.2 Helt beroende på ambitionsnivå
Kompetensstöd S.1.1 75.000 (30 dagar)
Fotoackreditering S.1.2 25.000 (10 dagar)
Juridiskt stöd till skribenter S.1.2 50.000?
Paraply för botskapande S.1.1 25.000 (10 dagar)
Bokmässan Helt beroende på ambitionsnivå
Internutbildning för att utbilda wikimedianer att missionera F.1.1 25.000 (10 dagar)
Wikipedia-dag/-konferens F.1.1 F.1.2 ~100.000?
Framtagande av strategi för lobbying F.1.3 50.000 (20 dagar)
Senioruniversitetet S.2.1 30.000 (12 dagar)
SFI presentation S.2.1 K.2.5 5.000 (2 dagar)
GLAM Camp S.3.1 Helt beroende på ambitionsnivå
Wikimania S.3.1 Helt beroende på ambitionsnivå
Skriva debatartikel om fria licenser I.1.1 25.000 (10 dagar)
Licensfelanmälmningssystem I.1.2 5.000 - (2 dagar) beroende på ambitionsnivå
Presstjänstspåverkan I.1.3 50.000 (20 dagar)
Bygga lösning för digitalt museum I.3.1 300.000 (120 dagar)
Dokumentation för batchuppladdningar I.3.2 50.000 (20 dagar)
Skapa och skicka nyhetsbrev L.1.1 K.2.3 100.000 (40 dagar)
Felbevakning och bugrapportering L.2.1 50.000 (20 dagar)
Översättning L.2.2 L.2.3 50.000 (20 dagar)
Etablera kontakt med tre finansiärer av forskning. K.1.1 50.000 (20 dagar)
Hålla halvdags föreläsningar för lärarhögskolor K.2.1 20.000 (8 dagar)
Utbilda pedagoger K.2.2 25.000 (10 dagar)
Utbilda wikipediaambassadörer K.2.2 K.2.5 25.000 (10 dagar)
Utbildningspaket K.2.4 K.2.5 75.000 (30 dagar)
Återkopplingssystemet K.2.5 K.2.3 75.000 (30 dagar)
Strategi för opinionsbildning F.1.3 25.000 (10 dagar)
Möte för GDs F.2.1 25.000 (10 dagar)
Forskning om Media i Wikipedia L.1.2 75.000 (30 dagar)
QRpedia-stad L.1.2 >50.000
CatApp ? 140.000
Ditt närområde på nätet S.2.1 280.000
WikiMaps L.2.1 (?) I.2.1 (?) Beror på åtagande i projektet
Digitalisering av PD-musik I.2.1 I.2.3 L.1.2
Avsmakningsskrivstugor S.2.1 S.4.1 ~60.000
Fria inspelningar av svensk musik L.1.2 50.000 (20 dagar)
MusikSverige S.2.1 L.1.2
Fotoworkshops S.1.2 10.000 (4 dagar)
Wikibussen L.1.2 100.000
Mem-film L.1.2 25.000 (10 dagar)
Samiska Wiktionary S.2.1 S.4.1
Supporttelefon S.1.1 S.1.2
Utbildningsfilm K.2.4 K.2.2 K.2.5
Nätbaserade kurser för gymnasielärare K.2.4 K.2.2 K.2.5
Fotografera småorter S.2.1
Wiki Loves Company I.2.1 I.2.2 I.2.3
Hjälpa till färdigställa Glamwiki toolset I.3.1 beroende på nuvarande status och behov
Bygga lösning för K-samsök I.3.1 300.000 (120 dagar)
Skolfederation F.1.1 ?
/Wikidataintegration I.3.1 ?
Lobbying/stöd/konferensbevakning I.2.1 125.000
Projekt:Alternativ text L.2.1 S.4.1