Ledningsrapport 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

ÖverblickTillgång

Projekt:Innehållspartner 2024/Projektdata Projekt:Politiska beslutsfattare 2024/Projektdata

Uppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Deltagande på månatliga nätverksmöten
  • Föreläsning för grupp med bibliotekarier
  • Föreläsning på tvärvetenskapligt IP-symposium
  • Samtal med universitetsbibliotekarier om E-böcker
  • Deltog på 1 möte med expertgruppen för bibliotek och upphovsrätt
  • Direkta kontakter med 2 riksdagsledamöter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2023.
Kommentar från verksamhetschefen

Projekt:Internationella innehållspartner 2024/Projektdata

Projekt:Hotat kulturarv och crowdsourcing/Projektdata

Användning

Projekt:Nya användare 2024/Projektdata

Gemenskapen

Projekt:Befintliga gemenskaper 2024/Projektdata


Möjliggörande

Projekt:Föreningsutveckling 2024/Projektdata Projekt:Internationella fri kunskapsrörelsen 2024/Projektdata